Subscription / försäljning av boken av Kim Michaels "Vägen till kvinnans sanna frigörelse"

 

Subscription / försäljning av boken av Kim Michaels "Vägen till kvinnans sanna frigörelse". 

En bok i serien: Förandliga välden. Volym 12. 

Kim Michaels-Sällskapet erbjuder subscription av den elektroniska publiceringen (e-boken) av Kim Michaels bok "Vägen till kvinnans sanna frigörelse". 

 

SUBSCRIPTIONSVILLKOR

Var 30: e dag kommer prenumeranten att få ytterligare ett kapitel i boken med ett medföljande verktyg (en invokation som åkallar andligt ljus för att övervinna en specifik aspekt av kvinnans situation). 

Abonnemangets slutförande är planerat till senast december 2021. 

PRIS: 252 kr. 

BETALNING: 

Konton nr: 90 250 416 753, Powel Kontny, Länsförsäkringar Stockholm, Sverige.

Iban-nummer SE23 9020 0000 0902 5041 6796

Bic-kod ELLFSESS

Adress: Länsförsäkringar 169 97 Solna, Sverige. 

Kunder med svenskt mobilnummer och tillgång till "Swisch"-funktionen kan också göra en insättning på mobilnr 073 6432 038.

 

PRODUKTLEVERANS:

Leveransen av produkten kommer att ske inom högst två dagar från mottagandet av betalningen. 

Kunden måste ange sitt namn och sin FELFRIA elektroniska adress / e-post.

 

REKLAMATION / KOMMENTARER:

Eventuell reklamation / kommentarer ska skickas till webbplatsen / e-postadressen:

powel@kim-michaels-sallskapet.se.


Gå över till bokens kapitel 1