Åkallan av Ljus till Människans och Jordens fyra oktaver

 

 

 

 

 Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

 

Åkallan utgör kapitel 14-18 ur boken 

"Hur dukan hjälpa till att förändra världen"

 

14 | Att använda invokationerna

15 | Invokation för att åkalla ljus till den fysiska oktaven

16 | Invokation för att åkalla ljus till den emotionella oktaven

17 | Invokation för att åkalla ljus till den mentala oktaven

18 | Invokation för att åkalla ljus till identitetsoktaven

 

Tillbaka till boken
"Hur du kan hjälpa till för att förändra världen"