Powels Blogg

20. apr, 2017

 

 

 

 

 

En av mina vänner skrev:

"Hur stor del av det vi läser dagligen i tidningarna är månne sanning?"

Jag svarde:


Denzel Washington uttryckte det en gång ungefär så här: Tar du inte del av medias innehåll så blir du inte informerad, gör du det så blir du desinformerad. Med andra ord handlar det om att bygga upp en urskillningsförmåga. Allra helst ska vi utveckla den som baserar på fördjupad intuition eller som det också kan heta Christ discernment.

Vännen svarade:

Tyvärr har inte alla denna urskillningsförmåga. De flesta läser tidningar som varande absoluta sanningar.

Jag:


Och det har de rätt att göra tills de kommer att tröttna och börjar önska något annat, något MER. The free will reigns supreme.

Illustration: Laboratorium Psychoedukacji och Paulina Laponte