"Om en bok är värd att läsas, är den värd att köpas." - John Ruskin