"Fånga nuet. Att arbeta med det som är" av TPacker

Pris
200,00 SEK
Antal
Beskrivning

I denna starkt engagerande bok presenteras ett i sin enkelhet radikalt och originellt sätt att växa ”andligt”, fritt från religiös auktoritet, doktrin, symbolik och ritual. Författaren går bortom traditionell religion, utforskar tillsammans med läsaren grunden till mänskligt fasthakande såväl som källan till lidande: I det sker ett öppnande för den djupa medkänslan, kärlek, ordning och överflöd. RECENSION 1: Alla de artiklar som samlats här handlar direkt och intensivt om arbetet med självundersökande eller direkt inre uppmärksamhet på medvetandets aktivitet. Under mer än tio år har Toni Packer arbetat tillsammans med intresserade, sett på roten till dessa grundläggande mänskliga problem. Hon talar, besvarar brev, träffar enskilda, delar iakttagelser och undersöker outtröttligt om och om igen vilka frågor det än må vara som dyker upp. De artiklar du just skall börja läsa har sin källa i denna verksamhet. Artiklarna i den här boken är inte avsedda att läsas som historier som kan jämföras med ens egen. Inte heller är de skisser eller modeller av "avancerat" eller "fullkomnat" mänskligt beteende som man kan imitera eller inspireras av. Vissa frågor i dessa diskussioner kan snarare väcka till att se på medvetandet just som det är i varje aktuellt ögonblick. Det är, som jag ser det, den stora utmaning som ligger i Tonis mjuka ord. Kevin Frank, february 1988, Springwater, New York RECENSION 1: "Den här boken visar upp en nästan förödande klarhet. Toni Packer uppmanar läsaren att leva varje ögonblick fritt från fasthakande och befria sig från jaget [...] Modet att släppa taget är modet att inte ha; men en sådan intighet är förutsättningen för total öppenhet inför allt. Boken är ett radikalt botemedel mot världens onda – den belyser många av dess former – och bör läsas av alla och envar." Anne Bankroft, författare till "Modern Mystics and Sages" RECENSION 2: "Det här är en av de klaraste, mest jordnära texter [...] som jag mött på mycket länge. Om jag just skulle börja meditera så är Toni Packer den lärare jag skulle dras till direkt – men också för den som sysslat med sådant här några tiotal år är det som presenteras oerhört klargörande och inspirerande. Det är verkligen sprängstoff! Det uppblåsande ögonblicket just som det är." Stephen Levine, författare till "A Gradual Awakening" RECENSION 4: Kaj Håkansson, professor i sociologi vid Uppsala universitet, bokens översättare skrev: "Själv kom jag till Toni Packer efter att under många år ha praktiserat meditation som jag företrädesvis lärde vid ett center med grund i en av den tibetanska buddhismens former. Mötet med Toni var både uppfriskande och störande. Hennes anföranden och de personliga samtalen med henne bestod i ett granskande och undersökande i ögonblicket. Hon inte bara ifrågasatte förhållandet till alla slags auktoriteter, utan visade genom sitt sätt att vara innebörden av ett frågande och utforskande bortom auktoritet. Hon bidrog med klarhet och skärpa fri från dömande, fri från försök att övertala en att "tro". Kring mötet fanns en stillhet som rymde stor intensitet./…/ Toni blev inte en ny auktoritet att möta med vördnad eller bävan, inte en lärare som avvisar frågor genom att karakterisera dem som "motstånd" eller antyda att hon sitter inne med alla de hemliga svaren. Hon blev till en god vän med stor värme, medkänsla och en ovanlig öppenhet och klarsyn en som man med fördel kan fråga tillsammans med. Jag är glad att jag träffat henne." Smakprov ur boken: "Förståendets, kärlekens och intelligensens framträdande och blomning har ingenting att göra med någon som helst tradition, hur uråldrig och imponerande den än må vara den har ingenting att göra med tid. Den sker helt av sig själv när en människa frågar, undrar, undersöker, lyssnar och ser i tysthet utan att fastna i fruktan, njutning eller smärta. När självintresset faller till vila i tysthet öppnar sig himmel och jord. Mysteriet, livets själva väsen är inte skilt från det enkla lyssnandets tysta öppenhet. De brev, artiklar och dialoger som ryms i den här boken är inte information avsedd att läggas till vårt redan existerande lager av kunskap om oss själva. De innebär ett frågande och direkt seende in i det mänskliga medvetandet så som det framträder i var och en av oss. Är det möjligt att som läsare delta på detta direkta sätt? När man läser orden, kan då medvetandet stanna upp, se och stilla lyssna? Kan frågandets och den icke dömande uppmärksamhetens anda fortsatta att uppenbara och klargöra jagets rörelser i den dagliga verksamheten, i själva livet som det utspelas från ögonblick till ögonblick? Det är mödosamt att se på oss själva ärligt utan fruktan, utan att vara påverkade av idéer och bilder av vad vi är och borde vara. Det är lättare att klänga fast vid den skenbara tryggheten i våra automatiska tanke- och reaktionsmönster, men dessa medför oundvikligen konflikt och sorg. Bara genom klar och ögonblicklig insikt kan medvetandet börja befria sig från sin prägling, öppna sig för det djup i förståelsen som är medkänsla."

Leverans: Max 3 vardagar