"Seende som inte vet" av T Packer

Pris
75,00 SEK
Antal
Beskrivning

Boken är en samling artiklar, brev och samtal. Den innehåller också författarinnans kommentarer till frågor som berör uppmärksamhet, sorg, auktoritet, förhållandet andlig ledare och elev, religiös tradition med mera. Här följer några smakprov ur boken: "Zenarbetet är inte sökande efter trygghet, skönhet och inspiration eller ett sätt att ge uttryck för sig själv. Det är ett ifrågasättande av alla band och beroendeförhållanden, deras orsaker och verkningar. Det är att på egen hand komma underund med om frihet från band överhuvudtaget är möjlig... Zenarbetet på meditationsmattan och i det dagliga livet innebär att man blottlägger detta ständigt återupprepade förlopp. Att fullständigt se in i dess djupaste ursprung är befrielse från det... Människan kan vakna upp till sanningen - odelbarheten, klarheten, helheten och medkänslan i seende och handlande... I uppvaknandet till livets odelbarhet och helhet försvinner vreden, begäret och sorgen... Bara i det klara oförmedlade seendet är frigörelse möjlig från den tvångströja som begrepp, åsikter, fördomar, fruktan, övertygelser och vidskeplighet innebär... RECENSION: Ett mjukt, jordnära vardags-zenarbete i Krishnamurtis radikala anda. RECENSION: Toni Packer är en zenlärare som från början arbetade under Philip Kapleau, men som efter fjorton år som elev till denne lämnade hans center och grundade ett eget. Det är inte svårt att förstå att hon i längden inte kunde verka under Kapleau. Hennes bok visar ingenting av dennes auktoritära inställning. Till skillnad från många zenbuddister vill hon inte göra någon kategorisskillnad mellan "lärare" och "mästare". Hon ställer inga krav på att hennes elever skall ha enbart ha henne som lärare och inte någon annan, hon säger sig inte sina elever som sina barn och hon vägrar att tala om för dem vad de skall göra och vad de skall låta bli. Över huvud taget innehåller boken inte många föreskrifter, och inte många påståenden, men desto fler frågor. Författaren undviker medvetet att framhäva sin egen person och sina egna åsikter. Istället blir de många frågorna en spegel som hon håller fram mot läsaren, och som denne om han är klok passar på att kasta en ordentlig blick i. Och så mycket mer kan man inte begära av en meditations- handledning. Visserligen har den sjätte zenpatriarken Hui Neng i en berömd vers påpekat att det inte finns någon spegel, men det betyder ju inte att man skall låta bli att titta i den så länge man tycker sig se den. Zentraditionens paradoxer får inte förväxlas med beatnikflum, och att förneka sina illusioner är inte detsamma som att ha blivit fri från dem.

Leverans: Max 3 vardagar