Hur du skyddar dig själv från Coronaviruset

 

Fråga: Vad är mästarnas råd för att undvika infektion av sjukdomen COVID-19, Coronaviruset?  

Svar från Uppstigen Mästare Moder Maria, genom Kim Michaels. Svaret gavs på webinariet för Kvinnans Frigörelse 2020.  

Du behöver följa de råd myndigheter i de flesta länder har gett: undvik stora folkmassor, undvik kontakt med människor så mycket som mjligt i det praktiska livetberoende på situation. I de fall du inte kan undvika nära kontakt, bär mask och på övriga platser håll social distans, tvätta händerna så ofta du kan. Det är tillräckligt, på kort sikt, att följa dessa instruktioner.

Alla dramatiska händelser tenderar ge upphov till många konspirationsteorier som kan vara i omlopp, men jag kan försäkra dig att i den stora majoriteten av länder agerar myndigheter utifrån en konstruktiv instälning. De gör vad de tror är det bästa för folket, baserat på sin erfarenhet och kunskap. 

Så om du lever i ett visst land är du en del av det kollektiva medvetandet, och därför råder jag dig att helt enkelt följa de anvisningar som ges där. Nu kan det finnas undantag från detta, då du uppplever att myndigheter inte agerat snabbt nog, inte tog situationenpå tillräckligt stort allvar från början. Och givetvis, om så är fallet är det klokt att vidta striktare åtgärder än de rekommenderade. 

 

Copyright © 2020 Kim Michaels

Översättning: Per Johansson 

 

 

Övriga budskap

Hur du skyddar dig själv från Coronaviruset

Varför mästarna inte ville kommentera situationen med pandemin och COVID-19 

Det oförlösta mänskliga psyket bakom Coronavirus-utbrottet 

Andligt perspektiv på sjukdomen COVID-19

Är coronavirus naturligt eller skapat av människor?

Om Coronavirus-pandemin och konspirationsteorier

COCID-9-pandemin och det finansiella systemet 

Om USA:s regerings respons på COVID-19-pandemin 

Lärdomar av Coronaviruset

Recommendations on COVID vaccines by Masters Gå över till VIKTIG sammanfatting av Invokation över Coronavirusets utplåning.