Suppliker under kriget i Ukraina

Krig, målning av Alfred Kubin, 1903.

Krig, målning av Alfred Kubin, 1903.

Om vi är orubbliga mot mörkret,
kommer vi inte att behöva
bekämpa det fysiskt.

Att vara orörlig för ondskan
bara kan hända när vi står
tillsammans och inte tillåter
mörkret att splittra oss.

Ärkeängel Mikael, krossa och förtär de kollektiva bestarna som hindrar både konsumenterna och ledarna i demokratiska nationer från att besluta att vi inte längre kommer att handla med nationer som är aktivt antidemokratiska.


Av Kim Michaels
Övers. Powel Kontny

Åkallan att stoppa kriget i Ukraina och göra det till framsteg för alla 

Del 1

1. Ärkeängel Mikael, krossa och förtär de kollektiva bestarna

… som hindrar alla nationer från att erkänna Putins och hans maktelits aggression och omänsklighet, vilket leder till ett massivt internationellt tryck på Ryssland att stoppa kriget i Ukraina.

2. … som hindrar alla civiliserade nationer från att bilda en enad front mot Ryssland, och kräver ett stopp för kriget i Ukraina.

3. ... som hindrar nationer som Kina, Indien och arabnationerna från att ta en tydlig ställning mot omänskligheten och kräva ett stopp för kriget i Ukraina.

4. ... som hindrar bildandet av en internationell ansträngning för att stoppa kriget genom diplomati och garantera Ukrainas oberoende och säkerhet.

5. ... som hindrar de demokratiska nationerna från att se behovet av att försvara demokratin mot de nationer och krafter som försöker förstöra den, vilket leder människor att inse att om vi är orubbliga mot mörkret, kommer vi inte att behöva bekämpa det fysiskt.

6. ... som hindrar de demokratiska nationerna från att se att detta att vara orörlig för ondskan bara kan hända när vi står tillsammans och inte tillåter mörkret att splittra oss.

7. ... som hindrar de demokratiska nationerna från att erkänna hur Ryssland, Kina och andra nationer har försökt använda vår yttrandefrihet och tolerans för olikheter för att undergräva demokrati och frihet.

8. ... som hindrar de demokratiska nationerna från att dra en gräns och besluta att vi inte längre kommer att tolerera dessa attacker mot demokratin.

9. ... som hindrar både konsumenterna och ledarna i demokratiska nationer från att besluta att vi inte längre kommer att handla med nationer som är aktivt antidemokratiska.

Del 2

1. Ärkeängel Jophiel krossa och förtär de kollektiva bestarna

… som hindrar människor i Ryssland från att erkänna Putins och hans maktelits aggression och omänsklighet och inse, att detta inte är deras krig utan Putins krig.

2. ... som hindrar ledare i Ryssland från att erkänna Putins och hans maktelits aggression och omänsklighet och inse, att detta inte är Rysslands krig utan Putins krig.

3. ... som hindrar människor i Ryssland från att erkänna den omänsklighet som Putin och hans maktelit har visat mot både folket i Ukraina och det ryska folket

4. ... som hindrar människor i Ryssland från att erkänna den omänsklighet som Putin och hans maktelit har visat mot Rysslands folk genom att systematiskt ta ifrån dem deras demokratiska friheter.

5. ... som hindrar människor i Ryssland från att erkänna att Putin och hans maktelit kan stanna kvar vid makten bara för att en stor del av den ryska befolkningen inte har nått den grundläggande mänskligheten.

6. ... som hindrar de mer medvetna människorna i Ryssland från att erkänna att de själva har förvärvat grundläggande mänsklighet och är därför inte acceptabelt för dem att deras land visar en sådan brist på mänsklighet.

7. ... som hindrar människor i Ryssland från att erkänna att medan Putin hävdar att han vill återställa Rysslands storhet, har ingen person i rysk historia gjort mer för att förstöra Rysslands ställning i världen än Vladimir Putin.

8. ... som hindrar människor i Ryssland från att erkänna hur mycket skada kriget i Ukraina har gjort när det gäller att förändra hur världen ser på Ryssland och ryssarna.

9. ... som hindrar människor i Ryssland från att erkänna att världen är så sammankopplad idag att den ryska ekonomin inte kan överleva om Ryssland är isolerat. Detta bevisades av Sovjetunionens kollaps.

Del 3

1. Ärkeängel Chamuel krossa och förtär de kollektiva bestarna som hindrar

… människor i Ryssland från att erkänna att den kärlek de hyser till Moder Ryssland måste förvandlas till en kärlek till folket i Moder Ryssland, för säkerligen älskar en sann mor sina söner och döttrar.

2. ... att erkänna att deras vilja att lida för staten eller någon dröm om Rysslands storhet är ett tecken på att de inte älskar sig själva. Lidande och våld kan inte leda till storhet, bara mänskligheten leder till storhet.

3. ... att erkänna att många ryssar inte älskar sig själva för att de tror att de inte är värda kärlek.

4. ... att erkänna att tron på att de inte är värda kärleken påtvingats dem av de krafter som försöker kontrollera dem, alltifrån tsarernas maktelit till den kommunistiska makteliten och Putin och hans maktelit.

5. ... att erkänna att de kan ta sig upp till den grundläggande mänskligheten genom att älska sina barn mer än staten eller drömmen om Rysslands storhet.

6. ... att erkänna att det är omöjligt att bygga storhet genom rädsla och kontroll, vilket var anledningen till att Sovjetunionen kollapsade.

7. ... att erkänna att Putins önskan att återställa Rysslands storhet inte kan uppnås eftersom han försöker göra det genom rädsla och kontroll, och Sovjetunionen har redan visat att detta är omöjligt.

8. ... att erkänna att de älskar något mer än staten som får dem att lida och frukta. De älskar sina barn och sin framtid mer än staten.

9. ... att erkänna att de vill ha det som människor i de demokratiska nationerna har, nämligen vetskapen att de kan bygga en bättre framtid för sig själva och sina barn, och att detta inte kommer att fråntas dem av deras egna ledare.

Del 4

1. Ärkeängel Gabriel, krossa och förtär de kollektiva bestarna som hindrar människor från

… att erkänna att det våldsbaserade imperiets tidsålder är över och att nyckeln till framgång är samarbete.

2. ... att de vill bygga en bättre framtid för sig själva och sina barn som inte plötsligt kan förstöras av krig.

3. ... att erkänna att människor i demokratiska nationer redan har uppnått den grundläggande mänskligheten och inte hyser något hat mot Ryssland, inte vill förstöra Ryssland och aldrig skulle attackera Ryssland.

4. ... att erkänna att miljarder människor har förvärvat en högre nivå av mänsklighet än en majoritet av ryssarna, och därför är de inte ett hot mot det ryska folket, oavsett hur Putin och hans maktelit skildrar det.

5. ... att erkänna att när Putin invaderade Ukraina, hotade han tron på en säker framtid som innehas av miljarder människor över hela världen.

6. ... att erkänna att även om de har den fria viljan att leva som de vill i Ryssland, men när de ofredar andra nationer, går de upp mot miljarder människors fria vilja.

7. ... att erkänna att när Putin och hans maktelit invaderade Ukraina, så kränkte de miljarder människors fria vilja, och detta är dömt att misslyckas.

8. ... att erkänna att, oavsett Rysslands militära styrka eller kärnvapen, kommer varje försök att gå emot miljarder människors fria vilja förstöras av historiens malande hjul.

9. ... att erkänna att det enda sättet att säkra en framtid för sig själva och Moder Ryssland är att en högre känsla av mänsklighet föds i en kritisk massa av människor i Ryssland. Ryssland kan bara överleva genom att bli en modern, demokratisk nation baserad på mänsklighet.

Del 5

1. Ärkeängel Raphael, krossa och förtär de kollektiva bestarna som hindrar

… människor överallt från att erkänna den otroliga cynism, förakt för livet och omänsklighet, till och med antihumanitet, som Putin och hans maktelit uppvisar.

2. ... att erkänna att Putin representerar de många olika makteliter som vi har sett genom historien och ser i världen idag.

3. ... att erkänna att medlemmar av sådana makteliter har samma omänsklighet, till och med antihumanitet och att de inte kommer att förändras.

4. … att erkänna att dessa makteliter har åstadkommit förödelse gång på gång, och att de bara existerar för att vi inte har höjt oss själva och det kollektiva medvetandet till en sådan nivå, att de inte kan fortsätta att förkroppsligas på denna planet.

5. ... att erkänna att det är hög tid för de av oss som har grundläggande mänsklighet att bli medvetna om dessa makteliter och besluta att vi inte längre kommer att acceptera deras närvaro på denna planet.

6. ... erkänna att det också finns en maktelit i den demokratiska världen, nämligen finanseliten som inte har mer mänsklighet än de som skapar krig. Faktum är att deras manipulation av ekonomin är en form av krigföring mot oss alla.

7. ... att genomskåda den massiva antidemokratiska propaganda som kommer från Ryssland, Kina och andra diktatoriska stater.

8. ... att genomskåda den massiva propagandan från både mainstream och alternativ media i väst vars mål är att dölja existensen av den finansiella makteliten.

9. ... att erkänna att det är dags för de av oss som har grundläggande mänsklighet att besluta att vi inte längre kommer att acceptera denna maktelit, och vi kommer att kräva att våra demokratiska ledare gör något åt det. Ändå kan vi bara göra detta när vi har en bas av delad tillförlitlig information.

Del 6

1. Ärkeängel Uriel krossa och förtär de kollektiva bestarna

… som påskyndade Rysslands krig mot Ukraina och som hindrar det ryska folket från att erkänna att detta inte är deras krig – det är Putins krig.

2. ... som försöker bredda detta till en större konflikt.

3. Ärkeängel Uriel krossa och förtär bestar av krig

… på det astrala planet och på det känslomässiga planet, som försöker hetsa människor till att gå i krig.

4. ... i den mentala världen som försöker lura människor att gå i krig genom att rättfärdiga det.

5. ... i identitets världen som försöker skapa svart-vita konflikter som till synes bara kan lösas genom krig.

6. ... i den autokratiska delen av världen, fokuserade på att få människor att förkasta demokratin för sig själva och vilja förstöra den i andra nationer.

7. ... i den demokratiska världen, fokuserad på den finansiella makteliten och deras ekonomiska krigföring som syftar till att förslava folket genom skulder och förhindra medvetenheten om att all skuld måste avskrivas för att ekonomin ska gå framåt.

8. … som främjar svart-vitt tänkande överallt.

9. ... som främjar den episka mentaliteten överallt.

Del 7

1. Ärkeängel Zadkiel, krossa och förtär de kollektiva bestarna

… som hindrar människor överallt från att se att vi lever i en övergångsperiod till mänsklighetens guldålder. Därför måste de som är i obalans agera ut sin obalans på extrema sätt för att göra den synlig för alla.

2. ... som hindrar människor från att erkänna att det är ett väldigt stort avstånd mellan var det kollektiva medvetandet är idag och var det kommer att vara i guldåldern. Det kommer att krävas många dramatiska förändringar för att det kollektiva medvetandet ska höjas.

3. ... som hindrar människor från att erkänna att många människor bara lär sig genom livets hårda skola, och därför måste smällarna bli hårdare och hårdare tills människor öppnar sina sinnen för ett nytt sätt att se på livet.

4. ... som hindrar människor från att erkänna att frihet och demokrati kommer att ersätta diktatoriska regimer eftersom skiftet i det kollektiva medvetandet är oåterkalleligt.

5. ... som hindrar människor från att erkänna att de verkligen vill kunna bygga en bättre framtid för sig själva och sina barn utan att den hotas av krig eller ekonomisk kollaps.

6. ... som hindrar människor från att erkänna att en bättre framtid för folket bara kan säkras när vi blir medvetna om makteliten och beslutar att vi inte längre vill att de ska kontrollera vår framtid.

7. ... som hindrar människor från att erkänna att det finns en bas av tillförlitlig information som kan ena oss mot makteliten, istället för att låta olika makteliter splittra oss genom desinformation.

8. ... som hindrar människor från att erkänna att i denna informationsålder har vi alla ett ansvar att utveckla vår förmåga att skilja mellan tillförlitlig och falsk information.

9. ... som hindrar människor från att erkänna att vi inte kan urskilja utan att ha en referensram bortom det materiella universum. Vi har alla tillgång till detta i våra hjärtan.

Del 8

1. Stora Karmiska Styrelse, jag uppmanar till en omedelbar och påskyndad retur av karma

… till Vladimir Putin.

2. … till den ryska politiska, ekonomiska, polisiära och militära eliten som stöder och stärker Putin.

3. … till ledarna för den ryska militären som genomför eller stödjer kriget i Ukraina.

4. … till den ryska polisen, hemliga polisen och andra som kontrollerar det ryska folket samt undertrycker protester.

5. … till dem som kontrollerar de ryska medierna och hindrar folket från att veta vad Putins maktelit gör i Ukraina, och att den även attackerar civila.

6. … den del av det ryska folket som inte har grundläggande mänsklighet och som stöder Putin och vägrar att ta reda på vad som händer i Ukraina.

7. … till människor överallt som arbetar mot bästa möjliga resultat av kriget för Ukraina, Ryssland och världen.

8. … till det kinesiska ledarskapet och politiska ledare i andra länder som antingen stödjer eller inte talar emot Putins omänsklighet och hans maktelit.

9. … till den världsomspännande finansiella makteliten som försöker använda denna situation för att dra fördelar av den och öka sin kontroll över ekonomin.

Åkallan till Stora Karmiska Styrelse för kosmisk rättvisa 

Del 1 

1. Älskade Stora Karmiska Styrelse, utdela kosmisk rättvisa 

… till Vladimir Putin.

 2. ... till alla medlemmar av den ryska regeringen som deltar i eller stödjer kriget mot Ukraina. 

3. ... till alla medlemmar av den ryska militären, underrättelsetjänsten och hemliga polisen som deltar i eller stödjer kriget mot Ukraina. 

4. ... till alla bland det ryska folket som deltar i eller stödjer kriget mot Ukraina. 

5. ... till alla bland det ryska folket som vägrar att veta sanningen om kriget mot Ukraina. 

6. ... till alla medlemmar av den ryska finanseliten och alla oligarker som stöder Vladimir Putin eller vägrar vidta åtgärder för att avlägsna honom. 

7. ... till alla medlemmar av den ryska politiska eliten, militären, underrättelsetjänsten och hemliga polisen som stöder Vladimir Putin eller vägrar vidta åtgärder för att avlägsna honom. 

8. ... till alla människor i Ryssland som skulle kunna delta i åtgärder för att avlägsna Putin och ändra Rysslands kurs men som inte gör det. 

9. ... till alla medlemmar av den ryska regeringen, militären, underrättelsetjänsten och hemliga polisen som stödjer eller utför användningen av kemiska, biologiska, taktiska kärnvapen, termobariska eller andra illegala vapen i Ukraina.

Del 2 

1. … till alla medlemmar av den ryska regeringen, militären, underrättelsetjänsten och den hemliga polisen, och de bland det ryska folket som stöder eller skulle kunna genomföra ett kärnvapenkrig mot NATO. 

2. ... till alla medlemmar av det ryska folket, militär, underrättelsetjänst, legosoldater eller sabotörer som stödjer eller utför det urskillningslösa dödandet av civila och genomför attacker mot städer i Ukraina eller någon annanstans. 

3. ... till alla bland det ryska folket som vägrar att erkänna det omänskliga i Rysslands handlingar i Ukraina. 

4. ... till alla medlemmar av det ryska folket, regering, militär, underrättelsetjänst och hemlig polis som vägrar att erkänna det meningslösa i kriget mot Ukraina.

 5. ... till alla medlemmar av det ryska folket, regering, militär, underrättelsetjänst och hemlig polis som vägrar att erkänna att detta är Putins personliga krig och att det bara kan skada Ryssland och det ryska folket. 

6. … till alla medlemmar av det ryska folket, regeringen, militären, underrättelsetjänsten, hemlig polis, polis och media som aktivt arbetar för att förhindra det ryska folket från att få veta sanningen om kriget i Ukraina och förtrycket av det ryska folket. 

7. ... till alla människor i Ryssland som aktivt deltar i att förtrycka det ryska folket, inklusive att arrestera eller döda dissidenter och demonstranter, och därigenom vara villiga att arrestera, fängsla, tortera eller döda sina egna landsmän. 

8. ... till alla medlemmar av det ryska folket, regeringen, underrättelsetjänsten, media och alla trollfabriker som aktivt deltar i att sprida rysk propaganda om kriget i Ukraina och all antidemokratisk propaganda. 

9. ... till alla människor som planerar eller genomför den ryska cyberkrigföringen mot väst, särskilt finansiella och statliga institutioner och alla som är kritiska till Putin och Ryssland. 

Del 3 

1. … till alla människor i Ryssland som håller fast vid drömmen om ett ryskt imperium som erövrar världen samtidigt som de hävdar att Ryssland är offer för hot utifrån. 

2. ... till alla människor i Ryssland som aktivt arbetar mot ett skifte som sätter Ryssland på en oåterkallelig väg mot att bli en modern, demokratisk nation. 

3. ... till alla människor i Ryssland som skulle kunna arbeta för att sätta Ryssland på en oåterkallelig väg mot att bli en modern, demokratisk nation, men som inte gör någonting. 

4. ... till alla bland regeringar och människor i världen som vägrar att erkänna det omänskliga i Rysslands handlingar i Ukraina och vidta aktiva åtgärder för att stoppa kriget. 

5. … till Xi Jinping och alla andra kinesiska ledare som vägrar att erkänna det omänskliga i Rysslands handlingar i Ukraina och vidta aktiva åtgärder för att stoppa kriget. 

6. ... till Xi Jinping och alla andra kinesiska ledare som planerar ett kraftfullt övertagande av Taiwan, och som är ovilliga att se att om de attackerar Taiwan, kommer de demokratiska nationerna att tvingas skära ner på de ekonomiska banden, och den kinesiska ekonomin kan inte överleva det. 

7. ... till Xi Jinping och alla andra kinesiska ledare som utför brott mot mänskliga rättigheter, mot inte bara utvalda grupper, såsom uigurer och Hongkong, utan mot det kinesiska folket som helhet. 

8. ... till alla människor i Kina som aktivt arbetar mot ett skifte som sätter Kina på en oåterkallelig väg mot att bli en modern, demokratisk nation. 

9. ... till alla människor i Kina som skulle kunna arbeta för att sätta Kina på vägen mot att bli en modern, demokratisk nation, men som inte gör någonting.

Del 4 

1. … till alla människor i Indien och Pakistan som aktivt arbetar mot ett skifte som sätter dessa nationer på en oåterkallelig väg mot att bli moderna, demokratiska nationer. 

2. ... till Kim Jong Un och alla människor i Nordkorea som aktivt arbetar mot ett skifte som sätter Nordkorea på en oåterkallelig väg mot att bli en modern, demokratisk nation. 

3. ... till alla människor i nationerna i Mellanöstern som aktivt arbetar mot ett skifte som sätter dessa nationer på en oåterkallelig väg mot att bli moderna, demokratiska nationer. 

4. ... till alla människor i Afrikas nationer som aktivt arbetar mot ett skifte som sätter dessa nationer på en oåterkallelig väg mot att bli moderna, demokratiska nationer. 

5. ... till alla människor i nationerna i Central- och Sydamerika som aktivt arbetar mot ett skifte som sätter dessa nationer på en oåterkallelig väg mot att bli moderna, demokratiska nationer. 

6. ... till Alexander Lukasjenko och alla människor i Belarus som aktivt arbetar mot ett skifte som sätter denna nation på en oåterkallelig väg mot att bli en modern, demokratisk nation. 

7. ... till alla människor i odemokratiska nationer som aktivt arbetar med att underminera eller förstöra demokratin i den moderna världens nationer. 

8. ... till alla människor i demokratiska nationer som aktivt arbetar med att underminera eller förstöra demokratin i den moderna världens nationer. 

9. ... till alla människor i demokratiska länder som tror på och sprider den antidemokratiska propagandan som kommer från Ryssland, Kina och andra icke-demokratiska nationer. 

Del 5 

1. … till alla människor som aktivt använder islam för att undergräva eller förstöra demokratin i sina egna nationer eller i den moderna världens nationer. 

2. ... till alla människor som aktivt använder kristendomen, speciellt de Öst ortodoxa eller Katolska kyrkorna för att undergräva eller förstöra demokratin i sina egna nationer eller i den moderna världens nationer. 

3. ... till alla människor som aktivt använder fundamentalistisk eller evangelisk kristendom för att undergräva eller förstöra demokratin i sina egna nationer eller i den moderna världens nationer. 

4. ... till alla människor som ligger bakom Q-anons konspirationsteorin och som aktivt främjar den. 

5. ... till alla människor som aktivt främjar andra konspirationsteorier som antingen är falska, och undergräver demokratin eller som döljer existensen av den verkliga makteliten som försöker undergräva demokratin. 

6. … till Donald Trump och alla människor som tror på och aktivt främjar hans konspirationsteori om att han vann valet 2020 men att det blev stulet från honom. 

7. ... till de människor som är medlemmar i olika maktelitgrupper, som arbetar mot demokrati antingen genom den politiska processen, genom media eller genom ekonomin. 

8. ... till alla medlemmar av finanseliten över hela världen som står bakom eller främjar nyliberalism eller döljer hur djupt antidemokratisk den är. 

9. ... till alla medlemmar av finanseliten över hela världen som använder det finansiella systemet för att förslava folket och skapa en modern version av de feodala samhällena där människor är slavar under en liten elit.

 Del 6 

1. ... till alla människor som arbetar mot sanktioner mot Ryssland eller som aktivt arbetar för att undergräva effektiviteten av sanktioner. 

2. … till alla människor som aktivt arbetar mot avslöjandet av hur djupt elitistisk och antidemokratisk ekonomin är och mot de som skulle kunna anstränga sig för att skapa en verkligt fri ekonomi men som inte har gjort så. 

3. … till medlemmar av finanseliten som utnyttjade Corona-pandemin och tjänade mer pengar än de skulle ha gjort om det inte funnits någon pandemi. 

4. ... till alla medlemmar av finanseliten som drar fördel av kriget i Ukraina för att tjäna på olja, gas och andra råvaror. 

5. ... till alla människor som antingen drar fördel av eller som inte avslöjar hur finansialiseringen av varor har fått människor att betala mer för nödvändigheter än de skulle betalat på en verkligt fri marknad. 

6. ... till alla människor som antingen drar fördel av eller som inte avslöjar hur penningsystemet, att skapa pengar genom skulder, är en enorm fördel för eliten och en nackdel för folket. 

7. … till alla människor som antingen drar fördel av eller som inte avslöjar hur finansialiseringen av nästan allt har skapat en spelekonomi där de som redan har pengar systematiskt kan styra rikedomar bort från folket och till sig själva. 

8. ... till alla människor som antingen drar fördel av eller som inte avslöjar hur finanseliten har köpt inflytande på den politiska processen och media, vilket är djupt antidemokratiskt. 

9. … till alla människor som antingen utnyttjar eller som inte avslöjar hur finanseliten inte har mer mänsklighet än de människor som skapar krig och andra former av grymheter. De är helt enkelt bättre på att dölja konsekvenserna av sin manipulation. 

Del 7 

1. ... till alla människor som är i en position att förändra ekonomin eller att avslöja hur motsägelsefullt det är att vi har ett demokratiskt politiskt system men ett i sig antidemokratiskt finanssystem. 

2. ... till alla människor i mainstreammedia som inte är villiga att avslöja hur finanseliten systematiskt undergräver demokratin. 

3. ... till alla människor i alternativa medier eller konspirationsteoretiker som främjar falska teorier som förvirrar människor och även skymmer den verkliga makteliten som undergräver demokratin. 

4. ... till alla människor i regeringar eller institutioner i den demokratiska världen som har kunskapen och kraften att skapa en verkligt demokratisk ekonomi men som hittills har vägrat att göra det. 

5. … till alla människor i regeringar eller institutioner i den demokratiska världen som hävdar att regeringen bör hålla sig utanför marknaden, istället för att främja verkligheten att det är en demokratisk regerings ansvarsfråga att förhindra ekonomin från att utnyttjas av en elit. 

6. ... till alla människor i det internationella banksystemet som är villiga att göra allt möjligt för att kringgå lagar och tillåta finanseliten att göra vad de vill, så länge bankerna tjänar pengar. 

7. ... till alla människor i det internationella banksystemet som känner till effekten av ett skuldbaserat penningsystem men som aktivt arbetar mot att det avslöjas eller förändras. 

8. ... till alla människor i finansinstitutioner över hela världen som deltar i att låta makteliten gömma sina pengar så att de inte kan beskattas eller spåras till sina sanna ägare. 

9. ... till alla människor i finansinstitutioner över hela världen som deltar i att låta maffiagrupper eller internationella kriminella organisationer gömma sina pengar eller få dem tvättade.

Del 8 

1. Gautama Buddha, dra tillbaka andligt utrymme från medvetandet och mörka varelser 

… bakom Vladimir Putin och hans krig i Ukraina.

 2. … som ser krig som ett acceptabelt och försvarbart sätt att uppnå sina mål. 

3. … som inte kommer att överväga de mänskliga konsekvenserna av krig och inte kommer att överväga sin egen brist på mänsklighet. 

4. … som tillåter ledare med antihumanitet, såsom Hitler, Stalin, Mao och Putin att uppstå och få makt över nationer eller imperier. 

5. … som bara försöker skapa kaos och förstöra människors förmåga att bygga en bättre framtid. 

6. … bakom makteliterna som antingen för fysiskt krig eller som använder det finansiella systemet för att föra ett ekonomiskt krig mot folket. 

7. … makteliterna som tycker att demokrati är en svag regeringsform och som använder alla medel för att undergräva och förstöra den. 

8. … demonerna och de fallna varelserna i den astrala, mentala och identitetsvärlden som försöker skapa krig och kaos för att förstöra demokrati och frihet. 

9. … demonerna och de fallna varelserna i den astrala, mentala och identitetsvärlden som försöker förhindra manifestationen av mänsklighetens guldålder. 

Åkallan för grundläggande mänsklighet  

Del 1 

1. Älskade Stora Karmiska Styrelse, utdela kosmisk rättvisa till: 

… de krafter som motsätter sig framsteg och spelar ut sina obalanser till det yttersta, och över de människor som vägrar se när obalansen har gått för långt. 

2. Älskade Stora Karmiska Styrelsen, utdela kosmisk rättvisa till de människor 

… som vägrar se att Jesus kom för att inviga en cykel där mänskligheten skulle befria sig från att domineras av den ena makteliten efter den andra. 

3. … som vägrar att se att Jesus sa: "Till doms, har jag kommit." Han kom för att döma så att människor kunde frigöra sig från dessa makteliter. 

4. … som vägrar se att Jesus visade oss vägen att bli fria från makteliter genom att vända andra kinden till och söka Guds rike inom oss – istället för att söka vara speciell bland människorna. 

5. … som vägrar se att det finns en skiljelinje, och en stor majoritet av människorna i världen har höjt sig över denna linje och uppnått större mänsklighet. 

6. … som vägrar se att det inte finns någon rimlig förklaring till Putins krig mot Ukraina – det är ett uttryck för brist på mänsklighet. 

7. … som vägrar se att Putin och hans maktelit inte är öppna för förnuft eftersom de saknar grundläggande mänsklighet och inte har någon empati med människor som lider av konsekvenserna av deras handlingar. 

8. … som vägrar se att världen fram till första världskriget dominerades av imperier. Sedan skedde en förskjutning från imperier till nationalstater, till och med en förskjutning från nationer dominerade av en diktator eller liten maktelit till demokratiska nationer. 

9. … som vägrar att se att det som verkligen har hänt är ett skifte från att planeten domineras av olika makteliter till ett där människorna har uppnått mer och mer makt. 

Del 2 

1. Moder Maria, jag åkallar den gudomliga moderns dom över de människor: 

… som vägrar se att imperier under de senaste 2000 åren förlorar kampen om kontrollen över Jorden och demokratin segrar. 

2. … som vägrar se att även om Putin och det kinesiska ledarskapet tror att de fortsätter imperiets tidsålder, så är de helt utan kontakt med den historiska verkligheten. 

3. … som vägrar se att Putin och det kinesiska ledarskapet går emot en 2000-årig trend i det kollektiva medvetandet som inte kan stoppas av någon kraft på Jorden. Skiftet i det kollektiva medvetandet är oåterkalleligt och imperiets tidsålder kommer inte tillbaka. 

4. … som vägrar se att de som är obalanserade måste tillåtas att spela ut sin obalans, vilket får dem att tro att de vinner. 

5. … som vägrar att se att de tillåts spela ut detta eftersom medlemmar av makteliten fungerar som vikarierande lärare, där syftet är att åstadkomma en förändring i medvetandet hos den del av befolkningen som saknar mänsklighet. 

6. … som vägrar se att människor med ringa mänsklighet inte kommer att höra genom ord. De är ovilliga att lära av andra människor så de måste lära sig genom livets hårda skola. 

7. … som vägrar se att allt eftersom Fiskarnas Era har fortskridit har fler och fler människor hört Jesu högre budskap och vi är de som kan dra det kollektiva medvetandet över den kritiska linjen. 

8. … som vägrar se att credo för grundläggande mänsklighet är: "Gör mot andra, vad du vill att de ska göra mot dig.". Om du själv inte vill bli tvingad och dominerad så tvingar du inte andra. 

9. … som vägrar se att det finns människor som vill bli dominerade för att de inte vill fatta sina egna beslut. Makteliten kommer att dominera dessa människor genom att tvinga dem till extrema beteenden.

 Del 3 

1. … som vägrar se att en maktelit kan bygga ett imperium bara för att det finns människor som är villiga att blint följa eliten. Dessa människor har den okänslighet för livet som gör dem villiga att döda och förtrycka även sitt eget folk.

 2. … som är villiga att döda andra människor, om de får en så kallad ’rätt orask sak’ av sin härskare som de har bestämt sig för att följa blint. 

3. … som vägrar se att världens utveckling kan beskrivas i termer av dynamiken i hur många människor som har förvärvat grundläggande mänsklighet och kan följa uppmaningen att ' gör mot andra.'. 

4. … som vägrar se att Jesus var ett exempel att följa för dem som har höjt sig själva och förvärvat grundläggande mänsklighet. Sedan kan vi börja arbeta med den väsentliga mänskligheten. 

5. … som vägrar se att västvärlden i slutet av 1800-talet dominerades av en handfull imperier, men dessa imperier föll på grund av historisk nödvändighet. 

6. … som vägrar se att befolkningen i några av dessa imperier har förändrats och förvärvat grundläggande mänsklighet. 

7. … som vägrar se att efter första världskriget var det kollektiva medvetandet i Ryssland mycket lågt, med en hög nivå av okänslighet för livet och grymhet mot människor. 

8. … som vägrar se att bolsjevikerna tog över, och vad som kunde ha varit en förändring i det ryska folkets kollektiva medvetande slogs brutalt ner av Stalin och röda terrorn. Stalins röda terror var ett av de mest extrema uttrycken av bristen på mänsklighet. 

9. … som vägrar se att det ryska folket är fullt kapabelt att göra övergången till grundläggande mänsklighet. Om det inte hade varit för Sovjetunionen skulle de ha gjort övergången från omänskligheten till den grundläggande mänskligheten. Detta skifte försenades av Sovjetunionen.

Del 4 

1. … som vägrar se att Sovjetunionen, trots ordet "union", inte alls var en union. Det var ett imperium som tvingades fram av brutalt våld, av brutalt förtryck. 

2. … som vägrar att se att det fanns en kärna av det sovjetiska imperiet som var vad det ryska folket kallar Ryssland. Detta var ryssarna och de var stolta över att ha kontroll över det sovjetiska imperiet. 

3. … som vägrar se att i många sovjetrepubliker eller Warszawapaktsländer kände folk att de var undertryckta, de förtrycktes av Ryssland och det ryska folket. 

4. … som vägrar se att i många av dessa nationer fick det brutala förtrycket människor att började skilja sig från det ryska folket. Som ett resultat började det kollektiva medvetandet stiga i dessa republiker.  

5. … som vägrar se att många människor i dessa republiker såg brutaliteten hos de ryssar som hade ansvaret för Sovjetunionen. De började säga: ”Vi kan inte tillåta oss själva att göra det här. Vi måste höja oss över detta.". 

6. … som vägrar se att det är därför, så snart Sovjetunionen kollapsade, som många av dessa nationer tog avstånd från Ryssland. De ville aldrig mer bli dominerade av det ryska folkets brutalitet och omänsklighet. 

7. … som vägrar se att i de tidigare Warszawapaktsländerna och före detta sovjetrepubliker har människor en högre levnadsstandard och politisk frihet än folket i Ryssland. 

8. … som vägrar se att Putin i Ryssland började vända den historiska förändringen från imperiets tidsålder till demokratins tidsålder. 

9. … som vägrar se att en kejsare tar makten eftersom det finns tillräckligt många som kommer att följa honom. Putin tog makten och skrev om den ryska konstitutionen eftersom tillräckligt många människor i Ryssland antingen stödde detta eller inte motsatte sig det.

Del 5 

1. … som vägrar se att en kritisk massa av det ryska folket är under denna nivån av grundläggande mänsklighet, i annat fall kunde Putin inte ha tagit makten och kunnat vända Ryssland tillbaka mot en imperialistisk stat. 

2. … som vägrar se att dagens Ryssland har en befolkning öster om Ural, som inte är vad som normalt skulle kallas ryssar. De domineras av Ryssland, och ryssarna väster om Ural skördar de stora ekonomiska fördelarna av gasen och oljan de utvinner. 

3. … som vägrar se att vi i framtiden, istället för att ha ett imperium som skapas genom våld, kommer att ha många mindre nationalstater som samarbetar. När vi väl höjt oss över den grundläggande mänsklighetens nivå kan vi börja samarbeta. 

4. … som vägrar se att det inte finns något behov av våld när vi har grundläggande mänsklighet, eftersom vi ser att samarbete för oss längre än vad våld någonsin kunnat. 

5. … som vägrar se att många människor med lägre mänsklighet tror på evolutionsteorin och att de är starkast, de är mest villiga att använda våld, de är de mest brutala och därför är dessa de starkaste för att överleva. 

6. … som vägrar se att Jesus visade att ingen mängd våld kan motstå Kristi dom, eftersom Kristi dom är bortom den materiella världen och kraften är från den materiella världen. 

7. … som vägrar se att den historiska trenden är tydlig: våldet drar sig tillbaka, samarbetet och gemenskapen ökar – och de kommer att vinna. 

8. … som vägrar se att det ukrainska folket har tagit på sig en viss roll i anslutning till det ryska folket, nämligen att återspegla ryssarnas brist på mänsklighet. 

9. … som vägrar se att ukrainarna ”frivilligt” ställt upp på att lida av Holodomor, detta illdåd som återspeglade det ryska folkets okänslighet för livet, dess brutalitete och bristen på mänsklighet i det ryska kollektiva medvetandet. Samma sak med Tjernobyl, samma sak med den nuvarande situationen. 

Del 6 

1. … som vägrar se att tyskarna, britterna och många andra människor i Europa har varit villiga att se bjälken i sitt eget öga och säga: "Vi kan aldrig tillåta något liknande hända igen i vår nation." Det är därför de har gjort framsteg när det gäller folkets levnadsstandard. 

2. … som vägrar se att efter Sovjetunionens sammanbrott har ryssarna inte gjort något försök att se på sig själva och säga: ”Hur kunde detta hända i Ryssland? Hur kunde det gå så långt i Ryssland? Hur kunde vi ha en situation där så många människor i Ryssland var villiga att vara Stalins hantlangare och fängsla, tortera och döda sina egna landsmän?”. 

3. … som vägrar se att ett mått på brist på mänsklighet är vad en grupp människor kommer att göra mot andra som de ser som annorlunda än de själva. Men det verkliga måttet är de vad de gör mot sig själva. 

4. … som vägrar se att ryssarna inte har visat någon villighet att ta ansvar för den sovjetiska brutaliteten och det sovjetiska förtrycket. Ändå är det ryska folket verkligen ansvarigt för vad som hände. 

5. … som vägrar se att denna ovilja hos folket att se sig i spegeln är anledningen till att Putin har makten, varför Putin har tagit Ryssland i den riktning han har tagit, varför levnadsstandarden är så låg som den är och varför han var tvungen att invadera Ukraina. 

6. … som vägrar se att de som är obalanserade måste bli mer och mer extrema, tills det blir uppenbart hur obalanserade de är, hur omänskliga de är. 

7. … som vägrar se att Putin vill att världen ska erkänna att han och Ryssland är speciella. Detta är det imperialistiska medvetandet. Den demokratiska medvetenheten innebär att alla män och kvinnor är skapade jämställda och de har försetts med rättigheter som ingen har befogenhet att ta ifrån dem. 

8. … som vägrar att se att det finns ett uppriktigt försök i den demokratiska världen att ha samarbete mellan jämlikar utan att någon hävdar särskild status och rätt till särbehandling. 

9. … som vägrar se att världen hittills givit Putin fördelen och trott att han förmodligen inte menade vad han sa, men nu har denna tro krossats av honom själv. 

 

Del 7 

1. … som vägrar se att en betydande del av den ryska befolkningen redan har gjort övergången till den grundläggande mänskligheten, men det är inte de som håller Putin kvar vid makten – det är majoriteten av den ryska befolkningen som inte har grundläggande mänsklighet. 

2. … som vägrar se att alltför många ryssar inte har den mänsklighet som gör dem känsliga för andra människor. Samtidigt har de en önskan att ha en speciell status, de vill att andra människor ska respektera dem. 

3. … som vägrar se att om ryssar hade förvärvat samma nivå av grundläggande mänsklighet som människor i den demokratiska världen, skulle de automatiskt bli respekterade. Men eftersom ryssarna inte har det, kan och kommer inte andra människor att respektera dem. 

4. … som vägrar se att istället för att andra människor respekterar dem som jämlikar, kommer många ryssar att nöja sig med att människor fruktar dem eftersom de är villiga att använda den brutalitet som kommer från deras brist på mänsklighet. 

5. … som vägrar se att den demokratiska världen inte kommer att respektera Ryssland, förrän ryssarna förvärvar samma nivå av grundläggande mänsklighet som de har i den demokratiska världen. 

6. … som vägrar se att de bland det ryska folket som har mänsklighet måste säga ifrån, vakna upp, kräva förändring och därför lyfta majoriteten av befolkningen. 

7. … som vägrar att erkänna chocken av att Ryssland invaderar en nation som inte är något hot mot Ryssland men som påstås vara en broder-nation. Hjälp människor att erkänna brutaliteten och bristen på mänsklighet som ryska väpnade styrkor demonstrerat mot civila i Ukraina. 

8. … som vägrar se att människor under gränsen för grundläggande mänsklighet endast kommer att lära sig genom livet hårda skola. Och om den smällen som ryssarna har fått nu inte räcker, kommer det att bli hårdare smällar eftersom karmalagen inte har gjorts ogiltig av den ryska ledningens förklaringar. 

9. … som vägrar se att det som håller Putin vid makten är majoriteten av det ryska folket, men det kollektiva medvetandet i Ryssland förändras och därmed håller Putins tid på att ta slut. Hjälp ryssarna att vakna och bestämma sig för att de vill ha en bättre form av ledarskap. 

Del 8 

1. Moder Mary, använd min åkallan för att skicka chockvågor genom Rysslands kollektiva medvetande för att utmana det förnekelsestillstånd som många ryssar befinner sig i om kriget i Ukraina och krigstillståndet mot det ryska folket. 

2. Moder Maria, jag åkallar den gudomliga moderns dom över de människor: 

… som vägrar se att Putin och hans maktelit verkligen har inlett ett krig, en invasion mot Ukraina, oavsett vad den officiella propagandan säger. 

3. … som vägrar se att Putin och de vanliga ryska medierna uppenbart ljuger för det ryska folket om vad som händer i Ukraina, inklusive om deras egna soldater. 

4. … som vägrar se att de ryska styrkorna i Ukraina systematiskt attackerar civila och förstör städer i ett extremt omänskligt krig. 

5. … som vägrar se att de "rättfärdigande" som Putin och hans maktelit ger är lögner som inte har något med verkligheten att göra. 

6. … som vägrar se att deras egna söner tvingas utkämpa ett omänskligt krig, inför valet att utföra order att döda civila eller att bli skjutna för förräderi. Detta är en fullständigt omänsklig handling mot det ryska folket. 

7. … vägrar se att även om Putin har en ambition att bygga ett stort ryskt imperium, har ingen människa i hela Rysslands historia gjort mer för att skada Rysslands ställning i världen. 

8. … som vägrar se att detta är Putins krig, inte folkets krig, men om de inte protesterar kommer de verkligen att hållas ansvariga inför Gud för att ha möjliggjort Putin att fortsätta det han gör. 

9. … som vägrar se att det ryska folket står inför valet att resa sig mot större mänsklighet eller tillåta Putin att dra dem ännu djupare in i omänskligheten, när han vänder sig mot de ryssar som protesterar mot hans styre och försök att tysta eller förstöra dem. 

 

 

Åkallan till Dhyani Buddhas för förändring i Ryssland 

I namnet av Gautama Buddha, ropar jag till Dhyani Buddhas, Vairochana , Akshobya, Ratnasambhava , Amitabha, Amogasiddhi och Vajrasattva för att ge alla ryssar en möjlighet att se vad de inte kan se. Hjälp de som kan föra Ryssland närmare mänsklighetens guldåldersmatris att gå utanför det kollektiva medvetandet och se en ljusare framtid för Ryssland. 

Koncentrera er essens i atmosfären över Moskva och täck hela Ryssland, alla ryssar utomlands och hela Ukraina, för att utrota gifter av:
– yttersta okunnighet och villfarelse,
– ilska och hat,
– andlig och intellektuell stolthet,
– begär, lust och girighet,
– avundsjuka och svartsjuka och rädslan för att ryssarna inte kan få det som andra nationer har,
– icke-vilja och icke-vara. 

Avslöja den ultimata verkligheten av bristen på mänsklighet från regeringen gentemot det ryska folket, bristen på mänsklighet hos den ryska militären i Ukraina och hur världen reagerar på bristen på mänsklighet. 

Ge alla ryssar en möjlighet att acceptera eller förneka den ultimata verkligheten att Ryssland kommer att respekteras av världen endast genom att stiga till en högre nivå av mänsklighet. 

Åh Vairochana, hjälp alla ryssar som är villiga att förändras, så att de kan övervinna alla tendenser att vara ljumma eller att bli förlamade av okunnighet. Fyll dem med lejonets kompromisslösa mod att de kan övervinna alla hinder av okunnighet och att se att den demokratiska världen bara vill ha frihet och välstånd för det ryska folket, därför är Nato inte ett hot mot Ryssland. 

Avslöja att det ryska folket är arga på sig själva och sina ledare, men de riktar den ilskan mot människor i andra länder och tror att andra är ansvariga för sin egen situation. 

Ge alla ryssar en möjlighet att acceptera eller förneka att Ryssland kan respekteras av andra nationer men bara genom samarbete och mänsklighet. 

Åh Akshobya, hjälp alla ryssar som är villiga att förändras, så att de kan övervinna alla tendenser att reagera på situationer med ilska. Rensa deras eteriska kroppar från allt hat och känsla av att vara maktlösa. Fyll dem med elefantens styrka att de kan övervinna alla hinder av maktlöshet och acceptera att förändring verkligen är möjlig i Ryssland. 

Avslöja den ultimata verkligheten att alla människor är lika värdefulla, och därför kommer ryssar att respekteras endast så långt som de respekterar andra. 

Ge alla ryssar en möjlighet att övervinna eller förstärka sitt behov av att känna sig speciell jämfört med andra nationer. 

Åh Ratnasambhava, hjälp alla ryssar som är villiga att förändras, så att de kan övervinna alla hinder av stolthet. Hjälp dem att övervinna alla tendenser att döma andra nationer utan att se hur mycket bättre livet är i demokratiska nationer. 

Fyll dem med din jämnmodighet så att de kan se att en välmående framtid för Ryssland endast är möjlig genom att samarbeta med världen som jämlikar. 

Avslöja den ultimata verkligheten att ryssar inte behöver låta sina liv förtäras av den oändliga strävan att fylla den bottenlösa avgrunden av mänsklig önskan om nationell överlägsenhet.

 Ge alla ryssar en möjlighet att acceptera eller förneka en framtid där Ryssland är jämställt bland nationer eftersom det har stigit till samma nivå av mänsklighet som andra nationer. 

Åh Amitabha, hjälp alla ryssar som är villiga att förändras, så att de kan övervinna alla tendenser att känna att ingen expansion av det ryska imperiet blir tillräckligt eller tillräckligt bra. 

Fyll dem med påfågelns grace så att de kan övervinna alla hinder för outsläckliga begär efter att bli respekterade av andra nationer medan de själva saknar respekt för andra. 

Släpp ut en oändlig våg av din Alluppfyllande Visdom av Fulländad Handling att med Gud är allt möjligt. 

Avslöja den ultimata verkligheten att en bättre framtid för Ryssland verkligen är möjlig. 

Ge alla ryssar en möjlighet att acceptera eller förneka att de inte behöver bevisa sitt värde genom att lida mer än andra människor. 

Åh Amogasiddhi, hjälp alla ryssar som är villiga att förändras, så att de kan övervinna alla tendenser att känna sig maktlösa. 

Fyll dem med ditt kompromisslösa mod av fulländad handling så att de kan övervinna alla hinder för att se kraften inom sig själva, så att de inte söker storhet genom att underkasta sig en yttre auktoritet. 

Hjälp dem att övervinna alla tendenser att tro att de bara kan uppnå storhet genom staten. 

Avslöja den ultimata verkligheten att Guds vilja inom dem ger dem kraften att övervinna uppfattningen att Ryssland är världens centrum. 

Ge alla ryssar en möjlighet att acceptera eller förneka att Ryssland kan ha en lysande framtid endast genom att finna sin plats som jämlika bland nationer och därigenom samarbeta med världen. 

Åh Vajrasattva, hjälp alla ryssar som är villiga att förändras, så att de kan bemästra sitt varelsens rike, nivån på integrationen av alla fem element i deras varelser. 

Hjälp dem att övervinna alla tendenser att söka storhet genom att skilja sig från andra nationer. 

Fyll dem med en alltövervinnande känsla av att vara i Guds vilja, så att de kan acceptera att Ryssland verkligen kan förändras till en modern, demokratisk nation. 

Hjälp dem att se mänsklighetens guldåldersmatris för ett nytt fritt och välmående Ryssland och deras egen roll i att göra det till en fysisk verklighet. 

 

Om du vill läsa hela texten till suppliker gå HÄR.

För dem som är nya med denna typ av åkallan, läs "Using invocations and decrees".


Tillsammans med många andra personer kan du uttala dessa energetiskt kraftfulla invokationer i den här serien i valt antal och ordning i ditt eget hem varje dag  - kl. 07, 12 eller 19.

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan