Det minsta du bör veta om livet

48 revolutionerande svar på de viktigaste frågorna om Dig, Livet och Universum – kunskap du inte når fram vare sig på egen hand eller med samhällets hjälp

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

 

(Bokens utvalda delar)

Inledning 

Har du någonsin undrat över livets grundläggande frågor? 

 ¨     Vem är jag, var kommer jag ifrån, varför är jag här och vart är jag på väg? 

¨     Har livet en mening och finns det ett djupare syfte i min personliga existens? 

¨     Varför är somliga alltid lyckliga medan andra kämpar för att nå dit? Varför händer dåliga saker goda människor och bra saker dåliga människor? Är det på grund av tur, öde, en orättvis Gud eller finns det en djupare förklaring? 

¨     Vad kan jag göra för att förbättra mitt liv istället för att leva som offer under omständigheter utanför min kontroll? 

¨     Finns Gud, hurudan är Gud och vilken är min relation till honom? 

Många tror att dessa frågor inte har några svar. Andra tror att svaren endast finns inom ramarna för ett visst övertygelsesystem. Några är rädda för att se bortom sådana rigida övertygelsesystem, låt vara religiösa eller vetenskapliga sådana. De tror att det finns frågor man inte bör ställa, att det finns frågor som inte har några svar eller att vissa svar inte är tillåtna att få. 

Allt fler människor har under de senaste decennierna förstått att det finns mer i livet än vad skolan eller kyrkans söndagsskola har lärt ut. Därför letar de efter kunskap på okonventionella håll. Den här boken är skriven för människor som är villiga att tänka utanför ramarna och ställa frågor man vanligtvis inte ställer. 

Syftet med boken är att ge koncisa svar på grundläggande livsfrågor. Uppenbarligen är frågorna komplexa, och för att boken inte ska bli tusen sidor lång, är svaren korta men kärnfulla. Som förklaras, har du potentialen att veta om svaren klingar sant i de högre delarna av dig själv. Du har möjligheten att ta emot högre förståelse från en inre källa. 

Stor omsorg har lagts vid att ge så universella svar som möjligt, så att människor med olika bakgrund kan läsa boken. Du behöver ingen särskild tro för att läsa, inte heller kommer boken tvinga dig att acceptera en viss religion eller filosofi. Då boken är skriven för folk i väst som vuxit upp i en kristen kultur, kommer du att finna referenser till Bibeln. En bok om grundläggande livsfrågor kommer även att avhandla religiösa teman. Några svar kommer att öka din förståelse kring dessa teman genom insikter du inte fick i söndagsskolan. 

Vad du behöver bidra med är ett öppet sinne och en önskan att veta mer än du vet nu. Tänk hur många som går klagande genom livet på grund av sina omständigheter. De vägrar ändå använda den mängd kunskap som finns tillgänglig i ett modernt samhälle. De lär sig minimalt för att klara av livet och visar inget intresse för hur livet fungerar. Ofta vägrar de lära sig något om det enda som har effekt på alla delar av livet – nämligen det egna psyket.

All mänsklig utveckling börjar med tanken: ”Det måste finnas mer i livet än vad jag upplever just nu!” Självklart måste du följa upp med att söka efter detta ”mer”, och denna bok är skriven för att kunna ge dig en flygande start.

/.../

 

Kapitel 6. Att förstå var du kan finna lyckan

 

Vad vill du ha ut av livet? De flesta människor skulle säga att de vill vara lyckliga. Men när man frågar hur de skulle uppnå lycka, då beskriver de ofta en mängd yttre villkor som de tror kommer att göra dem lyckliga. ”Om jag hade det och det, då skulle jag vara lycklig!” Problemet med detta resonemang – eller brist på resonemang – är att det gör din lycka beroende av yttre omständigheter, omständigheter som kan vara svåra att kontrollera. 

En konsekvens av tron att lycka är en produkt av yttre omständigheter är att du, om du inte har det ena eller det andra, inte heller kan vara lycklig. Detta är en lögn. Det är en lögn som har programmerats i ditt sinne av dem som vill sälja dig något eller kontrollera dig. ”Om du bara köper våra produkter, kommer du att bli lycklig.”, ”Om du bara följer min religion, eller politiska system, kommer du att bli lycklig!”, ”Följ mig och jag tar dig till paradiset” (på Jorden eller någon annanstans). 

Några av dessa personer har goda avsikter, men deras försök att göra dig lycklig är baserad på en grundläggande missuppfattning av orsaken till lycka. Vad är lycka? Det är en känsla som sker inom dig, ett sinnestillstånd. Var ligger logiken i att anta att ett inre tillstånd – ett tillstånd som uppstår i ditt sinne – är en automatisk och exklusiv följd av vad som sker utanför ditt sinne? 

Solen är fullt kapabel att producera ljus från de egna processerna. Den behöver inget utanför sig självt för att producera ljus. Du har potentialen att bli en sol som strålar lycka, frid och kärlek, såsom solen strålar ljus [energi]. 

Du har blivit programmerad att tro att det finns en logik bakom antagandet att lycka måste komma utifrån. Programmeringen är så subtil och övertygande att de flesta inte bryr sig om att ta en närmare titt på dess logik. Som en följd av det lever de hela sina liv för att nära en omöjlig dröm. Deras liv är uppslukade av en evig strävan att åstadkomma de yttre förhållanden som förmodligen kommer att leda till ett inre tillstånd av lycka. 

Några klarar av att skapa en uppsättning av omständigheter som förmodligen skulle leda till lycka. Men när de inser att de fortfarande inte känner sig lyckliga, resonerar de som så att de behöver något annat, eller mera av vad de redan har – mer pengar, mer ägodelar, mer sex eller något annat. Är det ändå logiskt att anta att om något inte gör dig lycklig, kommer då mer av detta något att göra dig lycklig? 

När du faller offer för detta antagande, blir du lik åsnan dragande en vagn, som försöker nå en morot dinglande framför sin nos. Moroten hänger från en stång fäst vid vagnen, så när åsnan går framåt, driver den bara moroten framför sig. 

Du kan tillbringa resten av ditt liv jagandes den omöjliga drömmen om att nå lycka genom yttre omständigheter, eller så kan du välja att ta en annan väg. Du kan välja att söka efter en högre förståelse av vad lycka är och hur man skapar den. 

Du kan börja med att observera de som finner lyckan. Dessa är de människor som når till en punkt där de vägrar spela ett spel för att söka lycka utanför sig själva. De inser att eftersom lycka är ett inre tillstånd, kan den åstadkommas endast inom en själv. Detta för oss naturligtvis tillbaka till val, och leder till en häpnadsväckande slutsats: LYCKA  ÄR  ETT  VAL!

Ända sedan barndomen har du varit programmerad att avvisa denna idé. Du har programmerats att tro att du inte kan göra dig själv lycklig, att du behöver något eller någon utanför dig själv för att bli lycklig. Är det dock sant? Och har du modet att allvarligt överväga denna fråga? Om så är fallet måste du börja med att förstå din relation till det universum som du bor i.

/.../

 

48. Din gudomliga plan

/.../ 

Det borde vara uppenbart att alla problem på Jorden, baserat på kopplingen mellan medvetande och materia, är en återspegling av mänsklighetens kollektiva medvetande. Det enda sättet att effektivt lösa alla problem är således att höja det kollektiva medvetandet. I verkligheten kan detta endast göras av de översta tio procenten av människorna. Med detta menas inte deras rikedomar eller ställning i samhället utan andlig mognad och Kristusmedvetande.

Majoriteten av befolkningen – omkring åttio procent – är så överväldigad av massmedvetandet att den tenderar att följa antingen de övre tio procenten eller de nedre tio procenten, med vilka menas människorna med den lägsta nivån av medvetande. Dessa människor vill ofta ha makt och formar en maktelit som har orsakat de flesta av illdåden i historien eftersom de handlar utifrån den dualistiska filosofi som motiverar att ändamålet helgar medlen.

Sättet att motverka dess inverkan är att de övre tio procenten höjer sitt medvetande och att de sedan bär vittne om den högre sanningen de ser. Detta kommer att höja det kollektiva medvetandet och när ett skifte väl inträffar, kommer ett visst problem inte längre ses som acceptabelt och villkoren i samhället kommer att börja förändras. Detta är hur demokrati kom till stånd och hur slaveri officiellt avskaffades. Inga problem kan lösas utan att höja det kollektiva medvetandet. Men det måste börja med en person – DIG. Den enda fråga som är kvar att besvara är således: ”Kommer du att välja att vara Kristus eller kommer du inte att välja att vara Kristus?

/.../

 

Innehållsfötreckning 

Inledning 

Del ett

Det minsta du bör veta för att förbättra din livsupplevelse

1. Förstå varför du vill ha svar

2. Förstå kampen för frihet

3. Förstå vikten av val

4. Förstå dina alternativ i livet

5. Förstå var du ska hitta svar

6. Att förstå var du kan finna lyckan

7. Att förstå grundläggande fakta om universum

8. Att förstå livets ekvation

9. Att förstå Livets Hemlighet

10. Att förstå yttre kunskap i förhållande till inre kunskap

Del två

Det minsta du bör veta om universum

11. Begränsar eller förbättrar din världssyn din livsupplevelse?

12. Det första steget mot en livsvidgande världssyn

13. Har vetenskapen öppnat dörren till en ny världssyn?

14. Varför vetenskapen ej längre kan ignorera sinnet

15. Hur energi blir materia

16. En ny radikal världssyn

17. Vem är du och varför är du här?

Del tre

Det minsta du bör veta om självets delar

18. Resan tillbaka

19. Vem är det Du, som vet att det är du

20. Det mänskliga egot

21. Den undermedvetna datorn

22. Din energikropp

23. Ditt andliga själv

24. Energiflödet

25. Självets behållare och dina fyra lägre kroppar

26. Hur du förlorade kontakten med ditt andliga själv

27. Din inre Kristus

      Att få svar inifrån

28. Den enkla utvägen

Del fyra

Det minsta du bör veta om hur du kan medskapa ett bättre liv

29. Förstå hur du medskapar

30. Hur tankar blir ting

31. Att nå din högsta potential

32. Sinne över materia eftersom materia är sinne

33. Varför finns det ingen snabblösning

34. Hur det förgångna blir begynnelse

      Bristfälliga övertygelser

      Kvalitetssänkt energi

35. Varför man aldrig kan komma undan med någonting

36. Hur man höjer sig över sitt förflutna

      Självmedvetande

      Föreställningsförmåga

      Högre resonemang

      Viljekraft

37. Framstegets två ben

      Utökat medvetande

      Att övervinna ofullkomlig energi

38. En livsstil – inte en snabblösning

Del fem

Det minsta du bör veta om livets mening

39. Var kom Gud ifrån?

40. Hur skapade Skaparen universum?

41. Guds lag är inte straff

42. Lagen om balans

43. Människans fall (Syndafallet)

44. Att återansluta till din andliga lärare

45. Kristus och antikrist – att vara eller icke vara

46.Att förstå det goda och det onda – om kunskapsträdets frukt

47. Varför finns det ondska i världen?

48. Din gudomliga plan

 

 

Originalets titel: The Last You Shuold Know Abou Life

 

© Kim Michaels

© för översättning Powel Kontny

 

Boken kan köpas här: 

Som tryckt bok 

Som e-bok 

 

Det finns en diskussionsgrupp kring denna bok på Facebook. 

 

Om Du tycker att denna text är värt att spridas kan Du dela med dig denna sida på Facebook, på Twitter, på Google+ (se möjligheter till detta i början av denna sida) eller varför inte göra det direkt per e-post till dina vänner.

 

OBS! Ovanstående text får återges på Internet och i periodiska tidskrifter efter författaren och översättarens medgivande. Kontakt. 

 
OBSERVERA! Som besökare kan Du studera denna sida (som leder till största mängd djupsinniga texter tillgängliga på Internet) på egen hand, men för att få största möjliga nytta av den och undvika "att gå vilse", låt oss bli din guide. Om du väljer att följa vårt råd föreslår vi att du fortsätter med en text betitlad:
 

Vetenskap och religion kan försonas

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan