COCID-19-pandemin och det finansiella systemet

Fråga: Kan ni ge kommentar till den enorma finansiella och monetära stimulans som skapats som respons på pandemin, i synnerhet i Förenta Staterna, där triljoner dollar har skapats ur tomma luften för att stödja det finansiella systemet och ekonomin. Är det troligt att detta kommer att orsaka hyperinflation? För det oss närmare den punkt där ett nytt monetärt system behöver införas för att ersätta det exsisterande systemet?

Svar från Uppstigen Mästare, Saint Germain, genom Kim Michaels. Svaret gavs på webinariet för Kvinnans Frigörelse 2020.

Mina Älskade, jag kommer att ge en generell kommentar eftersom det jag här kommer att säga applicerar på de flesta nationer, inte bara Förenta Staterna. Många av de moderna demokratierna, de mera utvecklade nationerna, har i årtionden influerats av den speciella ekonomiska filosofi vi kallar neo-liberalism, som i grunden inte är ”neo”, utan helt enkelt liberalism. Idén är att regeringen ska avhålla sig från inblandning i ekonomin eller det finansiella systemet och låta systemet reglera sig självt. Och, som jag sagt förr, 2008 års finanskris borde ha bevisat för vem som helst att neo-liberalismen eller liberalismen är död. Den har ingen giltighet. Den har ingen plats i den Gyllene Erans ekonomi. Och då ni inte lärde er något av den lektionen då, som jag sagt förr, kommer ni att påskynda en ännu värre kris och här är ni nu. Här är ni i en större ekonomisk kris än 2008 och igen, ni konfronterar samma problem. Vad ska regeringen göra? Och många regeringar, inklusive Förenta Staternas regering, gör i grunden samma sak som de gjorde 2008. De skapar pengar frżn ingenting, vilket inte är ett problem i sig självt, men de ger pengarna till det finasiella systemet eftersom de ännu är offer under illusionen att det är det bästa sättet, eller rentav enda sättet att stimulera ekonomin. Det finns många ekonomer, erfarna, intelligenta ekonomer, som har påpekat, gång på gång, att om man ger pengar åt finanseliten, till det finansiella systemet, kommer det inte att stimulera realekonomin eftersom banker och finansinstitut inte kommer att låna ut dem till konsumenter eller företag. De använder dem i första hand till att säkra sina egna positioner och sina egna tillgångar och endast 8 - 10% av pengarna som skapats av regeringar finner vägen till vad som kan kallas realekonomin, som utgörs av människor som producerar något, som konsumerar något, som köper något och som därför stimulerar ekonomisk aktivitet och ekonomisk tillväxt.

Ni behöver inse här, jag säger detta ånyo, in i det kollektiva medvetandet, att vi har två parallella ekonomier igång i världen idag. Det är finanseliten och deras ekonomi, och sedan är det realekonomin, dvs folket som producerar produkter, levererar tjänster och som konsumerar dem. Här utgör finanssystemet, finanseliten, deras ekonomi, det vi tidigare sagt om det fallna medvetandet – en parasit på realekonomin. Den skulle inte kunna existera av egen kraft. Det är en parasit som utnyttjar och suger ut värdet av realekonomin. Sedan blåser den på konstgjord väg upp värdet på aktiemarknaden, de finasiella instrumenten, till ett totalt orealistiskt värde som skulle kollapsa ögonblickligen om det inte vore för ett kontinuerligt stöd från realekonomin. Med andra ord, finanselitens ekonomi har inte en chans överhuvudtaget att överleva på egen hand. Det kan bara vara en parasit som lever av den reala ekonomin.

Realekonomin, av människor och företag, som producerar produkter, levererar tjänster, och folket som konsumerar dessa produkter – är vad som driver ekonomin. Vad man behöver inse här är att om man vill stimulera ekonomin, så kan man inte skapa pengar ur ingenting och ge dessa till finanseliten, så att endast 8 - 10% av pengarna når realekonomin. Man kan skapa pengar ur intet, men man måste ge dem till realekonomin så att man får en direkt ekonomisk stimulans, där nästan 100% av de skapade pengarna går in i och stimulerar realekonomin. Är man inte villig att lära denna lektion måste systemet braka samman och det medför naturligtvis att man får skapa ett nytt monetärt system.

Jag har tidigare nämnt att världen redan har skapat detta väldiga skuldberg som många nationer antingen inte kan betala tillbaka, eller de kan betala endast genom att förslava sitt folk - och vart går pengarna? Går de till nationen? Nej, de går till finanseliten och den konstgjort skapade ekonomin.

Man behöver nå en insikt här, att vid en viss punkt behöver vi helt enkelt upphäva all skuld, återställa ekonomin och skapa en ekonomi som inte baseras på att skapa pengar som skuld, utan där regeringen tar på sitt ansvar att skapa vad vissa ekonomer kallat suveräna [statsägda] pengar eller suverän [statsägd] valuta, där regeringen skapar pengar istället för att låta banker skapa pengarna i form av lån, och där regeringen sedan ger pengarna direkt till realekonomin, eller åtminstone ger dem som lån. Detta, om det görs riktigt, med dagens datorteknik och dagens kunskap, kommer inte att leda till hyperinflation. Faktum är att det är den skuldbaserade ekonomin som leder till inflation, eftersom inflation är en konsekvens av den ränta som betalas för varje dollar bankerna skapar ur intet. Den olyckliga aspekten på den rådande situationen är att de fallna varelserna har en bekväm ursäkt. De kan säga ”Det var COVID-19-pandemin som orsakade den ekonomiska krisen eftersom regeringarna stängde ner normal ekonomisk aktivitet. Det var inte vårt system som felade.”. Men jag kan försäkra er, mina Älskade, att hade denna situation inte uppstått, så hade ekonomin fortfarande havererat. Finanssystemet skulle ändå ha frambringat någon annan kris, dynamiken skulle vara i huvudsak densamma.

Igen, ni kan göra åkallan för detta om ni vill, att människor och regeringar ska vakna upp, och att de ska hitta ett bättre, mer effektivt sätt att stimulera ekonomin och skapa ett pengasystem som inte baseras på skuld och som inte tillåter en liten finanselit att vara parasiter, som suger ut realvärdet som skapas genom människors arbete och uppfinningsrikedom.

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan