Är Coronaviruset naturligt, eller skapat av människor?

Fråga: Är Coronaviruset naturligt - naturens svar på ett obalanserat tillvägagångssätt, ett girigt sätt att utnyttja naturresurser etc,eller något skapat av människor? Handlar det om en elit, som vill ta kontroll över andra människor och reducera vår frihet? 

Svar från Uppstigen Mästare Moder Maria, genom Kim Michaels. Svaret gavs vid 2020 års webinar för Kvinnans Frigörelse. 

Mina Älskade; det är nödvändigt att ni beaktar vad ni menar med “naturligt”. Är någonting på Jorden naturligt? Ni har en konstgjord uppdelning skapad i det vardagliga medvetandet som säger: ”Detta är rymden av mänsklig aktivitet. Det som sker därute är naturens aktivitet, och vad som sker därute är naturligt, och vad som sker här inne är skapat av människor”. Men vad har vi sagt? Medvetande föregår den fysiska yttringen. Allt på Jorden är påverkat av mänsklighetens kollektiva medvetande. Ni har de fyra nivåerna av det materiella universum: identitet, mental, emotionell och fysiska. Det som sker i det fysiska är resultatet av vad som sker i de tre högre nivåerna. Det betyder att allt som sker på Jorden påverkas av mänskliga varelsers medvetande. Ni kan egentligen inte säga att det finns något ”naturligt” i den meningen att det inte är påverkat av mänsklig aktivitet. Även det ni kallar naturen är påverkat av människor. Materias densitet är påverkad av människor. Det faktum att virus ens kan existera på denna planet, är ett direkt resultat av en låg nivå av kollektivt medvetande.

I takt med att det kollektiva medvetandet alltjämt höjer sig upp till Saint Germains Gyllene Era kommer vi förr eller senare till en tidpunkt där alla virus kommer att försvinna eftersom de inte längre kan existera på den medvetandenivå som har uppnåtts. För närvarande kan de dock existera på ett icke-naturligt sätt. Som vi tidigare har sagt är virus en konstgjord skapelse, en yttring av det fallna medvetandetillståndet, som inte vill transcendera sig självt.

Men givetvis, att säga detta innebär inte att jag skriver under på alla de konspirationsteorier som är i omlopp därute. Det finns en känslig balans som man måste hitta. Och de uppstigna mästarnas elever måste vara mycket omsorgsfulla med att hitta den, och ni kan hitta den om ni använder våra verktyg för att hela det mänskliga psyket, överkomma era egon och skydda era energifält från de mycket aggressiva energier som ligger bakom alla dessa konspirationsteorier. Ni behöver inse att alla konspirationsteorier backas upp av en kollektiv beast i de emotionella-, de mentala- och i identitets-kropparna. När du riktar ditt sinne mot någon av dessa konspirationsteorier, gör du dig mottaglig för invasion av dess energier. Även i tidigare dispensioner fanns det fall bland elever till de uppstigna mästarna med mer rädslo-baserade inställningar vilkas sinnen och chakran övertogs av de kollektiva entiteterna bakom dessa konspirationsteorier. Även idag kan du hitta några sådana fall. Ni måste iaktta försiktighet med detta. Ni behöver hitta den där balansen i att inte vara så omedvetna som de flesta. Ni måste vara mer medvetna. Ni behöver vara medvetna om den omfattande manipulation som pågår på denna planet, utan att behöva dyka ner i de konspirationsteorier som skapats enbart för att distrahera de mera medvetna och leda dem in i en återvändsgränd som inte gagnar deras andliga utveckling och som inte hjälper dem i den positiva påverkan på samhället som de har potential att ha. Det finns människor som har som del i sin gudomliga plan att spela en aktiv roll i samhällets framåtskridande, men så dras de in i dessa konspirationsteorier. Därför kan de inte fullfölja den roll som deras gudomliga plan innebär, eftersom de hemfaller åt en obalanserad attityd som får de flesta människor att bara skaka på sina huvuden och utbrista: ”Vi kan inte lyssna på den här personen. Det är helt enkelt för mycket!”. Ni behöver hitta denna balans och återigen inse att det finns en omfattande manipulation att upptäcka på den här planeten. Men du kan inte förvänta dig att andra omedelbart ska återkoppla till det du ser. Du måste hänvisa till något som relaterar till deras nuvarande nivå av medvetande; något de kan hantera, och som gör det möjligt för dem att ta ett steg uppåt.

 

 

Övriga budskap

Hur du skyddar dig själv från Coronaviruset  

Varför mästarna inte ville kommentera situationen med pandemin och COVID-19  

Det oförlösta mänskliga psyket bakom Coronavirus-utbrottet  

Andligt perspektiv på sjukdomen COVID-19 

 

Är coronavirus naturligt eller skapat av människor?

Om Coronavirus-pandemin och konspirationsteorier 

COCID-9-pandemin och det finansiella systemet  

Om USA:s regerings respons på COVID-19-pandemin 

Lärdomar av Coronaviruset

 

Gå över till VIKTIG sammanfatting av Invokation över Coronavirusets utplåning.

 

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan