Andligt perspektiv på sjukdomen COVID-19

Fråga: Jag undrar om människor som får Coronaviruset attraherar den genom sin livsstil och sätt att tänka, eller finns flera orsaker? Var det dags för dessa människor att lämna orden? Jag tror jag hade en mild form av Corona, var aldrig sängliggande utan hade lindrigare besvär. Jag frågar om svar på vad det var i mitt system som attraherade viruset och vad jag kan lära av det. Jag blev bättre utan att vara medveten om någon blockering eller något liknande. Är sjukdomen fysisk i så fall? 

Svar från Uppstigen Mästare Moder Maria, genom Kim Michaels. Svaret gavs på webinariet för Kvinnans Frigörelse 2020. 

Som vi har sagt finns alltid en koppling mellan ditt medvetandetillstånd och det som händer dig i det fysiska. Emellertid måste du vara försiktig i hur du tolkar det. Du måste inse att det finns vissa händelser som sker, och när de väl har passerat in i den fysiska oktaven, finns vissa regler som appliceras. Med andra ord: givetvis kan du säga att ju högre nivå av medvetande desto mindre risk att attrahera en smittsam sjukdom. Men, det betyder inte att du kan resonera att alla som får sjukdomen måste ha varit i ett lägre medvetandetillstånd.Eftersom när sjukdomen en gång finns i det fysiska, är viruset i det fysiska, och sprids människor emellan. Då kan det finnas människor som befinner sig i en specifik fysisk situation där de inte kan undvika att bli utsatta för viruset. Som ett uppenbart exempel: det finns säkert läkare och sköterskor som är, om inte på den högsta nivån av medvetande, så på en högre nivå av medvetande än genomsnittsbefolkningen. Och precis därför att de har ett högre medvetande är de villiga att tjäna andra och det var därför de drogs till sina yrken som läkare och sköterskor. Och naturligtvis, eftersom när de befinner sig i en miljö med hög grad av smitta, så även om de kan vidta skyddsåtgärder kan de ändå drabbas av sjukdomen, och detsamma gäller för andra människor på olika poster. Så du kan självklart säga om många som dött av viruset, att deras tid var kommen. Du kommer att se att i de flesta fall, faktiskt majoriteten av fallen, dog inte människor av sjukdomen COVID-19. De dog med den, som de säger i åtminstone några länder. Med andra ord, de hade redan existerande hälsoproblem, som andningssvårigheter. COVID-19 förvärrade detta och orsakade därför deras död. Men många av dessa människor skulle ha dött ändå, inte nödvändigtvis vid samma tidpunkt men inom en relativt kort tid.

Du behöver också inse att vad du kallar normal influensa kan variera stort från årstid till årstid. Och det kan finnas vissa infuensasäsonger där, åtminstone i några länder, fler människor har dött av vad du kallar normal influensa än av COVID-19 och Coronaviruset. Men på grund av hela uppmärksamheten runt COVID-19 förefaller det som att det är mycket värre än en normal influensasäsong. Nu har det visserligen förvärrats i en del länder, men i andra länder har det faktiskt inte gjort det. Vad du återigen kan inse här är att många av de människor som dog av eller med sjukdomen COVID-19, ändå hade dött någon gång under detta år. Det finns förstås undantag. Det finns människor som fick sjukdomen COVID-19, som annars skulle ha levat betydligt längre. Men detta är, återigen, sådant som händer närhelst vissa saker kommit in i det fysiska.

Alla människor som har en högre nivå av medvetande kan inte undvika att involveras i dessa situationer. Detta gäller även för naturkatastrofer eller krig, där vissa människor som levat på en viss plats för att hålla en andlig balans, hade potentialen att hejda vissa dramatiska händelser men, på grund av reaktioner från andra människor, kunde inte denna händelsen hejdas. Men dessamänniskor kunde inte ge sig av snabbt nog, och snart fångades de upp i situationen. Så, igen, man kan inte resonera på så vis att om man generellt sett har en högre nivå av medvetande, löper man mindre risk att drabbas av en sjukdom som denna. Men om du på något vis drabbas, förbanna inte dig själv, och känn att du måste ha begått någon synd, eller något fel, för att förtjäna det. Du är i den fysiska oktaven på en planet med hög materiadensitet, och ibland händer helt enkelt olyckliga saker.

Copyright © 2020 Kim Michaels

Översättning: Per Johansson

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan