Hur du kan hjälpa att förändra världen

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

 

Introduktion 

Böckerna i denna serie är avsedda för människor som har en inre vetskap, en intuitiv känsla, angående det som följer: 

  •  Mitt liv har ett specifikt, personligt syfte. Jag har ett uppdrag på denna planet.
  •  Jag är inte här för att lämna planeten i det skick jag fann den.
  •  Jag är här för att göra skillnad, att lämna planeten i ett bättre skick än den var när jag kom. 

När du ser tillbaka på ditt liv, har du troligen upplevt vissa situationer eller bevittnat världshändelser och känt en stark inre drift att göra något åt det. Du har troligen alltid vetat att det är många ting som det helt enkelt inte står rätt till med, som verkligen inte borde hända på denna planet. Du har troligen också känt maktlöshet – vad kan en enda person göra åt världshändelser?

Efter att ha läst denna bok, kommer du inte längre att känna dig maktlös. Tvärtom, det är troligt att du känner att du för första gången i ditt liv klart kan se hur du kan fullfölja din djupa inre längtan efter att göra något positivt för denna planet. Du kommer kanske också att ha en klar vision om varför du överhuvudtaget kom till Jorden.

Syftet med denna bok är att hjälpa dig till en klarare vision av ditt uppdrag och inviga dig i en uppsättning kraftfulla verktyg varmed du kan göra tydlig skillnad. De följande böckerna i serien kommer att ge dig verktyg för att skapa förändring inom specifika områden av livet.

Denna bok kommer att ge dig en kortfattad förklaring om hur världen fungerar. När du en gång fått vetskap om den underliggande mekanismen (som ingen av oss lärt i Söndagsskolan), kommer du att se att även om en enda individ kan tyckas obetydlig inför de många planetära problemen, är det alltid något vi kan göra för att göra skillnad. Du har potentialen att ha en signifikant positiv inverkan på denna planets, och samhällets, framtid. Om du tar vara på detta tillfälle, kommer du att bidra stort. Om tillräckligt många människor gör detsamma, kommer vi tillsammans att göra avgörande skillnad.

Detta är inte idealistiskt tänkande eller något New Age “psycho-babble”. Det handlar om att veta hur den materiella världen fungerar. När du läser boken, kommer du att se varför vi aldrig fick den kunskapen i småskolan. Det finns människor och krafter, som aggressivt söker att hindra oss att acceptera den potential och den auktoritet vi har för att åstadkomma verklig förändring på denna planet.

Du kanske tror att förändra världen förutsätter att du drar ut och uträttar heroiska stordåd i något episkt drama – eller åtminstone uträttar något annat fysiskt.

Den här boken vill inte på något vis avråda dig från ett aktivt samhällsengagemang. Den vill, emellertid, visa hur du kan ha en positiv inverkan på världen utan att ens lämna hemmet.

De verktyg som introduceras i denna bok kan tillämpas av praktiskt taget vem som helst. Du behöver ingen speciell utbildning, samhällsposition eller några färdigheter. Vad du behöver är bara villigheten att lära något nytt och att tillämpa vad du lär. Att öppna dina ögon och din mun är de viktigaste kraven. Om du är villig att göra detta, har du vad som behövs för att förändra världen.

1 | Den energetiska orsaken bakom världshändelser 

Innan vi kan studera själva verktygen för att förändra världen, behöver vi hantera de blockeringar de flesta känner mot att acceptera att sådana verktyg existerar eller att en individ kan göra skillnad. Jag hoppas du inte är en av de personer som hör fysiska röster. När det kommer till ämnet att förändra världen, skulle du kunna förnimma några tämligen envetna ”röster” i ditt huvud. Du kan möjligen ”höra” dem i form av verbaliserade tankar eller starka känslor

Den pacificerande rösten i ditt huvud

När jag säger: “Det är möjligt att förändra världen”, skulle där kunna finnas en röst som frenetiskt förnekar det, och som framkastar argument för varför världen är på det sätt den är och varför den inte kan förändras – åtminstone inte av mänskliga varelser. Man kan kontra med att påpeka den otvivelaktiga framgång historien visar oss. Våra tidigaste förfäder levde i grottor. När du jämför detta med modern civilisation är det ganska svårt att förneka att förändring har ägt rum. Du skulle kunna invända att förändring inte är detsamma som framgång, men ändå: Förändring är möjligt.

Som nästa nivå i min argumentering kan jag påstå: “Det är möjligt för en enda mänsklig varelse att bidra till att förändra världen.” Igen, där kan finnas en intensiv röst som förnekar detta. Man kan sedan betrakta historien och inse att några individer varit delaktiga i att förändra världen, kanske genom att generera en ny idé eller uppfinning. Man kan invända att andra individer genererat idéer och organisationer som förvärrat världen, men det stödjer fortfarande utsagan att en person kan ha inverkan på världen.

Nu kan du kanske notera en annan röst som invänder att människor som förändrat världen är speciella: “De hade alla något som du inte har. Vem är du att säga att du kan göra som de? Är du inte blott en normal mänsklig varelse?” Jag skulle då argumentera att historien har många exempel på normala människor som bidragit till att förändra världen. Ingen diktator skulle ha inbringat demokrati till världen; folket var tvunget att ta del i den. En av de huvudsakliga orsakerna bakom framsteg är en generell höjning av medvetande och kunskap. Varje enskild person som höjt sin medvetandenivå, har skapat ett positivt bidrag till framsteg.

Jag skulle också väcka frågan huruvida du verkligen är bara en “normal” mänsklig varelse eller huruvida du har potential att vara en extraordinär mänsklig varelse? Jag skulle också ställa frågan huruvida normala mänskliga varelser är mindre ordinära än vad som normalt förutsätts? Denna bok kommer att visa dig hur du kan bli en extraordinär mänsklig varelse.

Du skulle kunna notera en röst som säger att även om det är möjligt i teorin att bidra till att förändra världen, så är verkligheten i praktiken helt annorlunda. Världens problem är så komplexa att du inte skulle vara kapabel att ens förstå dem.

De är också så stora att inget du möjligen skulle kunna göra, skulle göra någon skillnad. ”Ha, ha, ha, du är allt hopplöst naiv, du! Somna du bara om igen!”

Resten av detta kapitel vill jag ägna åt att ge dig en förståelse för hur världen fungerar, som kommer att visa dig varför dessa röster har fel. Den kommer också att visa dig varför rösterna är så desperata att pacificera dig, men också varför vissa krafter utanför dig själv är desperata att hålla dig pacificerad.

När vi börjar begrunda potentialen för att förändra världen, är den vanligaste initiala reaktionen att vi känner oss överväldigade. För att hjälpa dig komma över denna handikappande känsla, ska jag ge dig en förenklad förklaring om hur världen fungerar. När du ser den stora bilden, kan du se att det verkligen är möjligt för en enskild mänsklig varelse att ge ett väsentligt bidrag till att förbättra världen.

Rummet med järnkloten

Låt mig ge en symbolisk illustration om hur världen fungerar. Föreställ dig att du behöver gå in i en stor byggnad för att få tag i något du behöver. Du går längs en lång korridor och kommer till ett par dubbeldörrar. När du öppnar en dörr, ser du in i en stor sal med en ganska kaotiskt interiör. Mitten av salen utgörs av en yta omsluten av barriärer, nästan som en hockeyrink. På golvytan ser du en massa järnklot, ungefär 50 cm i diameter, och synbarligen mycket tunga. De är i konstant rörelse, stöter in i varandra och i barriärerna. I din ände av inhägnaden finns ett skyddat område. En massa människor står där, undrande hur de ska passera järnkloten i mitten.

Medan du tittar, hoppar en person ut i kaoset och försöker springande ta sig fram mellan kloten. Det verkar gå ganska bra men så träffas han av ett klot och knockas. Du noterar då några människor som har något som liknar vetenskapliga instrument. När du närmar dig dem, inser du utifrån deras konversation att de studerar kloten, de försöker urskilja ett mönster i dess rörelser. De tror att om de kan finna det underliggande mönstret, så kan de antingen få stopp på kloten, få kontroll över dem eller hjälpa folk hitta en säker passage förbi dem.

De tror att nyckeln till kontroll över järnkloten ligger i att studera själva kloten, och att det inte finns något under golvet i salen.

I ett annat hörn ser du en grupp individer, klädda som präster. När du närmar dig, hör du dem hävda att kloten rör sig i enlighet med doktriner i deras religion. De hävdar att om du följer deras regler, kommer någon dag någon att hämta dig över till den andra sidan. Några av dem tror att de kan kontrollera klotens rörelser med sina böner.

Medan du undrar vad du ska göra, kommer en tanke för dig: ”Tänk om det finns en dold mekanism som får kloten att röra sig, och tänk om den finns under golvet?”

Du erinrar dig att du i korridoren såg en trappa som ledde neråt. Du beslutar dig för att gå ner och se efter. När du går ner, kommer du till ännu en stor sal nedanför den första.

I den andra salen ser du ett antal elektromagneter som rör sig på hjul. Varje magnet har en inbyggd dator som tycks programmerad att röra magneten enligt ett visst mönster. Du förstår att varje klot på våningen ovanpå flyttas omkring av en elektromagnet.

Du inser nu att varken vetenskapsmännen eller prästerna någonsin kan kröna sina ansträngningar med framgång. Nyckeln till kontroll över kloten finns inte på klotens nivå. Du skulle kunna rusa in på arenan och fysiskt försöka hejda kloten, men en människa är inte lika stark som en elektromagnet. Inte heller som kollektiv, kan människorna tillsammans fysiskt hejda alla kloten.

Det är fruktlöst att försöka kontrollera kloten på den nivå där du ser dem. Klotens rörelse är bara en effekt av en orsak på en underliggande nivå. Du kan inte på fysisk väg övervinna elektromagneterna, men om du ser närmare på dem ser du att varje magnet har ett kraftaggregat, med en på-av-brytare. Du kan inte övervinna magneten med kraft, men du kan stänga av den och därmed kraften till järnklotet ovanför den. Du inser att det är så många magneter att du själv inte kan stänga av alla. Men, om varje person skulle stänga bara en magnet, skulle det drastiskt nedbringa kaoset i salen.

Energi är orsak, materia är effekt

Vad säger oss denna historia om världen och hur den fungerar? När vi utgår från vår inre känsla att vi är här för att förbättra världen, tenderar vi tänka att vi måste dra ut och uträtta något fysiskt för att förändra saker. Vi ser på några av alla de fysiska och materiella tillstånd som är i behov av förändring, och vi tror att enda sättet att göra det är att förändra dem på samma nivå som där vi ser dem. Det här liknar människorna som tror de kan kontrollera järnkloten endast på nivån där de ser dem, på den övre våningen.

Många andligt lagda människor vet att krig är fel och många har den känslan att vi är här för att hjälpa världen få stopp på krig. När vi betraktar vad vi skulle kunna göra på en fysisk nivå för att stoppa krig, ter sig uppgiften antingen omöjlig eller överväldigande. Vad skulle en mänsklig varelse kunna göra fysiskt för att få stopp på ett problem av sådan magnitud som ett krig? Om vi inte kan få stopp på det fysiskt, vad tjänar det till?

Vad vi kan lära av den här historien är att nivån av materiella omständigheter och fysiska händelser inte är den enda nivån i världen. Än viktigare: den fysiska nivån är inte samma nivå som orsakens nivå. Vad som sker på den fysiska nivån är i hög grad effekten av orsaker som äger rum på nivåer som är osynliga för våra fysiska sinnen.

Den finns en nivå i denna världen som ligger bortom den fysiska nivån, och det är det som händer här som skapar fundamentet för händelser på fysisk nivå. Vi kan förändra det som sker på fysisk nivå genom att förändra det som sker på orsaksnivå. Som vi snart ska se, att förändra vad som händer på orsaksnivå är mycket lättare än att förändra saker på fysisk nivå.

Du skulle kunna tycka att detta låter för vagt och abstrakt. När allt kommer omkring, vad bevis har jag för min tjusiga teori? Vad jag ger uttryck för här är inte någon teori, utan en enkel konsekvens av vad som bevisats av vetenskap. I över ett sekel har fysiker bevisat att den fysiska nivån inte är densamma som nivån av orsak, utan endast nivån av effekt. Vetenskapsmän har vetat att det existerar en nivå av orsak bortom den materiella, fysiska världen. Jag medger att de flesta vetenskapsmän inte har tolkat vetenskapliga fakta som jag tolkar dem här, men låt oss ta en närmare titt på vad vetenskapliga upptäckter egentligen betyder.

Det faktum att den fysiska nivån är en effekt av en djupare orsak har bevisats av en av de mest berömda matematiska ekvationerna genom tiderna. Utan tvivel har du sett den många gånger förut: E=mc2.

Även etablerade fysiker måste medge att när du betraktar de filosofiska konsekvenserna av den här ekvationen, säger den oss att vi inte lever i den värld som våra perceptioner och yttre sinnen säger oss att vi lever i. Vad Einstein bevisade 1905 är att vi inte lever i en värld bestående av solid materia och vibrerande energi. Istället lever vi i en värld helt bestående av vibrerande energi. Den slutsatsen är odiskutabel och inte ens de mest materialistiska vetenskapsmännen kan argumentera mot detta. Vad de argumenterar mot är när du börjar dra andra slutsatser baserade på Einsteins ekvation, men varför låta det stoppa oss?

Varför förefaller materian solid inför våra fysiska sinnen? Därför att våra sinnen är kalibrerade att registrera energivibrationer inom ett visst frekvensområde, eller spektrum. Vi vet att våra öron kan uppfatta bara vissa ljud och att hundar kan höra ljud som är ohörbara för oss. Vi vet att våra ögon kan se endast vissa typer av ljus och att det finns andra former av ljus som är osynliga för oss. Materien verkar solid inför våra sinnen p.g.a. sinnenas kalibrering, men i verkligheten är materia vibrerande energi som fångats (temporärt) i en stationär matris, eller i ett fält.

När du betraktar hela den fysiska planeten, är all materia den är gjord av, vibrerande energi. Den fysiska, materiella världen vi uppfattar med våra sinnen är bara nivån av effekt. Den är gjord av energi som fångats i en stationär matris. Den energin har inte alltid varit fångad i den matrisen, och kommer heller inte alltid att vara det. Om du kunde finna ett sätt att hantera energin som bygger upp materien, i stället för att försöka förändra materien medelst fysiska medel, skulle det vara långt mera verkningsfullt. Att förändra orsaken är alltid mer verkningsfullt än att förändra effekten.

Vad kom först: energin eller materien?

Innan den fysiska världen existerade, fanns det endast vibrerande energi. Detta är en konsekvens av Big Bang-teorin, vilken accepterats av majoriteten av vetenskapsmän. Vad vetenskapsmän inte har gjort, är att ta Einsteins teori längre tillbaka än Big Bang. De tror att allt började med Big Bang, men det är inte vad Einsteins ekvation säger. Vi kan visa detta genom att omforma ekvationen som vi alla lärt oss göra i grundskolan. Vi kan t.ex. dividera med samma nämnare på bägge sidor om likhetstecknet. Vi får då denna nya version av ekvationen: 

E    m c2
-- = -----
c2         c2

Nu rörde vi till det lite därför att c2 nu uppträder två gånger i högra ledet. Men de eliminerar varandra och vi får en renare ekvation:

 E

-- = m
c2

 Den nya ekvationen säger oss att innan Big Bang (innan någon massa skapats), fanns en form av energi. Denna ursprungsenergi reducerades i vibration [frekvens, övers.anm], och det var denna reduktion som ”skapade” vad vi kallar materia. Materia är en form av energi som genereras genom att reducera vibrationen hos en högre energiform. Den ursprungliga energin är orsak och vad vi ser i form av materia, är bara effekt.

Kan vi bevisa att denna ursprungsenergi existerar?

Det beror på vad du menar med bevis.

Einsteins ekvation har matematiskt bevisat att det måste finnas en högre form av energi som kan reduceras för att producera den materia vi alla kan se. Annars kan inte materia existera. Det jag just delgivit ovan är ett logiskt bevis. Om du vill ha ett fysiskt bevis, vilket betyder att vetenskapsmän skulle skapa ett materiellt instrument som kan registrera ursprungsenergin, då får du det aldrig. Hur skulle ett instrument, skapat utifrån de lägre vibrationer som bygger upp materia, någonsin kunna detektera de energier som är långt högre än materiens?

Einstein valde värdet c2 eftersom det är ett mycket stort tal. Ursprungsenergin vibrerar på en nivå som är oerhört hög jämfört med fysisk materia. Att säga att man kan bygga ett instrument som kan registrera energin som existerade innan Big Bang, är som att säga att det är möjligt att bygga ett teleskop som kan nå universums mest avlägsna regioner – regioner från vilka ljuset ännu inte haft tiden som behövs för att nå oss.

För dem som inte är helt förlorade i behovet av materiella bevis för allting, är det möjligt att acceptera en logisk slutledning. Orsak kommer alltid före effekt. Det finns en nivå av energi som existerade innan den fysiska materien, som bygger upp världen, existerade. Denna nivå av energi är orsak, och nivån av fysisk materia är effekt. Om du verkligen vill förändra vad som sker på den fysiska nivån, behöver du lära hur man förändrar vad som sker på energins nivå. Hur gör vi det?

Den verkliga orsaken bakom världshändelser

För att göra detta lite mindre abstrakt, låt oss ta ytterligare en titt på problemet med krig. Krig är en mycket fysisk process. När krig en gång har startat, är de ofta mycket svåra att få slut på. De måste vanligen tillåtas rulla på, tills någon sida accepterar nederlag eller tills båda sidor accepterar att ingen kan vinna, och anser det avslutat.

Du kan ha läst om att första världskriget startade efter att en ensam beväpnad man avrättade en eller annan viktig person. Efter detta ”skott som hördes över världen”, utbröt fysiskt krig och det tog inte stopp förrän 17 miljoner dött under fem års tid.

Några historieböcker medger att denna enskilda händelse inte var orsaken till kriget. De talar om varierande ekonomiska och politiska faktorer som skapade en situation av ”eskalerande spänning” som helt enkelt väntade på den gnista som skulle utlösa explosionen. Vad historieböcker vanligtvis inte gör, är att ta upp var denna ackumulation av ”eskalerande spänning” skulle kunna ha ägt rum.

Den eskalerande spänning som rådde innan kriget, skapades eftersom varierande grupper människor hade uttalade känslor gentemot varandra. Dessa inkluderade: rädsla, vrede, misstro, hat och anklagelse. Enligt Einstein är en känsla en form av energi. Det är här vi måste konfrontera den förhärskande vetenskapliga tendensen att insistera att allting måste ha en materiell förklaring.

Som redan nämnts, bevisade Einstein att det finns en energiform som ligger långt bortom den energi som bygger upp materia. Det är tämligen svårt att acceptera detta utan insikten att energi som föregår skapelsen av den materiella världen inte är materiell energi. Det som kommer först är inte skapat av något som kommer senare; orsak skapas inte av effekt.

I dagens materialistiska kultur, insisterar många vetenskapsmän att materia är orsak, och sinne, inklusive känslor, är effekt. De hävdar att den grå massan i våra hjärnor producerar alla våra tankar och känslor. Detta är varken logiskt, eller i linje med Einsteins upptäckter. Det är inte logiskt att påstå att materia i hjärnan och nervsystemet kan producera alla våra tankar och känslor. Sinnet opererar helt klart med vibrationer som ligger högre än vibrationer från fysisk materia. Det som kommer först är orsak och det som kommer efter, är effekt.

När första världskriget utbröt, vad kom först?

Det här är ingen ”hönan-eller-ägget”-fråga. Spänningen på den emotionella nivån fanns helt klart där innan någon fysisk åtgärd vidtogs. Känslor föregår handlingar, och det betyder att fysisk aktion orsakas av en icke-fysisk känsla. Innan vi begår fysisk handling, har det byggts upp en mängd emotionell energi. När den energin når en viss intensitet, kommer urladdningen i form av fysisk handling. Ackumulationen av emotionell spänning under åren innan krigsutbrottet var den icke-fysiska orsaken till krigets fysiska skeende. Om inte denna energi hade byggts upp, är det möjligt att ett fysiskt krig aldrig skulle ha utbrutit.

När allt kommer omkring är krig livshotande, och människor har en överlevnadsinstinkt. Endast mycket kraftfulla emotioner kan få folk att ignorera sin dödsrädsla och bli villiga att gå ut i krig. Vill du verkligen stoppa krig – och många andra fysiska skeenden – behöver du finna ut hur man hanterar energin, vilket betyder mental och emotionell energi. Om du kan stoppa ackumulationen av icke-fysisk energi innan den når sin kritiska massa, kan du stoppa utbrott av krig eller andra skeenden på den fysiska nivån.

Sfären av energetiska orsaker

Ansamlandet av emotionell energi som ligger till grund för fysisk aktion måste äga rum i sfären av ren energi, en sfär som ligger bortom vad vi normalt kallar den materiella världen. Existensen av en sådan sfär har varit en logisk möjlighet, alltsedan Einstein. Vi lärde alla i skolan att rött ljus har den lägsta vibrationen [frekvensen, övers.anm] av synligt ljus, och att violett ljus har den högsta. Vi har lärt oss att nedanför vibrationen av rött ljus har vi infrarött, och ovanför vibrationen av violett, har vi ultraviolett ljus.

Är det verkligen ett sådant språng för föreställningsförmågan, att acceptera att det finns en, och möjligen flera, ”sfärer”, eller ”oktaver” bortom den materiella världen? Denna sfär byggs upp av energifrekvenser  som är högre (eller lägre) än dem i den fysiska oktaven. Detta är varken mysticism eller något New Age ”psycho-babble”, utan helt enkelt en fråga om att acceptera de logiska slutledningarna av Einsteins upptäckter.

När vi jämför detta med vad som upptäckts inom psykologin, kan vi postulera att det finns flera än en sfär ovanför den fysiska. Handlingar utlöses av starka emotioner, men emotioner kommer från tankar, och tankar kommer från en än djupare nivå av psyket, nämligen vår identitet.

En världshändelse, som ett krig, orsakas inte bara av fysiska omständigheter (vilket de flesta historiker verkar tro). Uppladdningen för krig börjar på en högre energinivå, nämligen på nivån av identitet. Innan första världskriget hade det pågått en långvarig konflikt mellan människor som identifierade sig själva som tyskar, engelsmän, fransmän och så vidare. Denna känsla av identitet genererade vissa tankar om varför de andra nationaliteterna var underlägsna er egen, hur de hade kränkt er, och hur de skulle tvingas till förändring. Dessa tankar utlöste en rad av emotioner baserade på rädsla och vrede.

Under många år, lagrade denna process stora mängder psykisk energi som gradvis ackumulerades i de tre oktaverna av emotion, tanke och identitet. När denna ackumulation passerade en kritisk nivå blev spänningen så överväldigande att människors normala drift att undvika krig sattes ur spel och nationer gick i krig oavsett deras rädsla för konsekvenserna. Uppladdningen av energi överväldigar människors förmåga att agera rationellt.

Det här väcker ett antal frågor, som huruvida människor verkligen är förenade på en nivå över den fysiska. Återigen, detta kommer att ursinnigt dementeras av materialister, men deras förnekande är inte längre hållbart. Einsteins formel säger att allting är energi, och energi har inte de lokaliserade egenskaper som vi tillskriver materia.

Kvantfysiken har slutgiltigt bevisat att den lokalisering vi ser på den fysiska nivån, inte existerar på djupare nivåer. Tingen bara verkar vara separerade men allt är förenat på en djupare nivå. Vetenskapsmän har också observerat flertaliga exempel på en icke-fysisk koppling mellan människor, eller mellan människor och deras husdjur. (Mera om detta i boken The Science Delusion, av Rupert Sheldrake)

Vi kan slå fast att alla mänskliga varelser är förenade på en högre nivå av energi. Vi kan kalla det kollektivt medvetande, kanske rentav vad Carl Jung kallade ”det kollektiva undermedvetna”.

Vi kan nu beskriva det kollektiva medvetandet som tre oktaver av energi på nivåerna av emotion, tanke och identitet.

När en världshändelse, såsom ett krig, äger rum i den fysiska sfären, är det aldrig bara en fysisk händelse. Den föregås av en process som äger rum i de tre sfärerna av identitet, tanke och emotion. Fysisk aktion avgörs inte på den fysiska nivån. Den avgörs utifrån en process i de högre nivåerna. När en kritisk nivå av energi ackumulerats, är människor ofta maktlösa inför energierna. De kan inte vägra agera, utan dras in i en spiral av våld. Vi skulle kunna säga att på den fysiska nivån är mänskliga varelser blott marionetter, vilkas trådar dras av energierna i de tre högre nivåerna.

Det väsentliga är att om du kan stoppa uppladdningen av energier innan de nedstiger till den fysiska nivån, så kan du förhindra en specifik händelse. Om bara en liten skara människor vet hur man stoppar uppladdningen av rädslobaserad energi, kan de förhindra att vissa händelser tar fysisk form. Om tillräckligt många människor gör detta, kan de potentiellt sett stoppa alla krig på denna planet. Om detta ter sig långsökt, håll ut tills vi tar en titt på hur energi kan förändras av vem som helst, villig att tillämpa elementära fysikkunskaper.

Hur man förändrar energivågor

Vetenskapen har upptäckt en serie grundlagar för hur energivågor interagerar med varandra. När två energivågor möts, genererar de ett ”interferensmönster”. Du kan demonstrera detta genom att ta på dig ett par röda glasögon. Himlen verkar nu lila, och orsaken är att det blå ljusets vågor från himlen reagerar med de röda vågorna från glasögonen. Det resulterande interferensmönstret producerar en ny typ av energivågor, nämligen lila ljus.

Slutledningen är odiskutabel, men också så enkel att det mänskliga sinnet ofta vägrar erkänna hur signifikant den är. Allt är energi, även ”solid” materia. Energi är en form av våg. Du kan förändra egenskaperna hos en energivåg genom att rikta en annan våg mot den. Om den andra vågen har de rätta egenskaperna, kommer den att transformera den första vågen. Slutledningen är att om du vet hur man förändrar energi, finns det inget tillstånd du inte kan förändra. Det gäller även för fysiska tillstånd eftersom också de består av vibrerande energi: 

  •       Allting består av energi som utgår från en mycket hög vibration [frekvens, övers.anm],
  • nämligen det jag kallar ursprungsenergi. Den energin sänker sig först till identitetsoktavens spektrum. Här börjar den anta en viss form.
  •       Energin sänker sig sedan vidare ner till den mentala oktaven, där den antar en än mera konkret eller solidifierad form.
  •       Den sänks nu till den emotionella oktaven där formen blir ytterligare mer konkret, men ännu obestämd.
  •      Det slutliga steget är när energin sänks till den fysiska oktaven där den antar sin mest kompakta eller solida form. 

Det väsentliga i detta faktum är att ända tills energin passerar tröskeln in till den fysiska oktaven, är den alltjämt ganska obestämd och lätt att förändra. När den en gång antagit fysisk form, kan vissa tillstånd förändras endast genom fysiska medel. Innan energin tar fysisk form, kan den förändras genom att man riktar energi mot tillståndet, från sfärerna av emotion, tanke och identitet. Nu är frågan bara hur man gör det.

Kan vi förändra energi?

Kan vi mänskliga varelser förändra frekvensen hos energivågor? Gör vi det inte varje dag?

När du tänker, har din tanke ett visst innehåll, men den drivande kraften bakom tanken är en energivåg. Varifrån kommer den energin? Enligt Einstein kommer den från en högre nivå. Låt oss se hur detta fungerar, genom ett konkret exempel.

En region i världen där man kan tala om “eskalerande spänning” är Mellanöstern. Människor i Mellanöstern är mycket medvetna om sin identitet såsom antingen judar eller araber. Deras sinnen kan vara medvetna därför att de konstant emottar en ström av ursprungsenergi som har sänkts till det spektrum som utgör identitetsoktaven. När denna opräglade energi möter identitetsoktaven i människors sinnen, färgas den, eller präglas den, av hur människor definierar sig själva.

Araber definierar sig själva på ett visst sätt, men en del av deras identitet är att de är annorlunda gentemot, och i konflikt med, judar. Judar har också en stark känsla av identitet, i att vara annorlunda gentemot alla andra folk och i konflikt med araber. Så tom på den högsta nivån av människors sinnen, har vi en konflikt.

Denna konflikt är “existentiell” så tillvida att det är svårt att växa upp som arab utan att se sig själv i ett motsatsförhållande till judar och vice versa. En existentiell konflikt är baserad på rädsla, och rädsla är uppenbarligen en lägre vibration än kärlek. På den högsta nivån av mänskligt sinne, är den högre energi som håller dem medvetna, präglad av en vibration av rädsla.

När en gång energin har blivit färgad av människors känsla av identitet, går den vidare ner till den mentala nivån och blir till drivkraft för deras tankar. Eftersom energin redan har präglats av ett mönster av konflikt, finns en predestinerad ”fålla” för hur de flesta kommer att tänka. Om du identifierar dig själv som arab, ser du ett fundamentalt fel hos judar. Det blir nu mycket svårt att tänka positiva tankar om judar. Detsamma gäller, naturligtvis, för hur många judar tänker om araber.

Efter det att energin präglats i den mentala nivån, går den vidare ner till den emotionella oktaven och blir drivkraft för människors känslor. Då nu din psykiska energi redan präglats i identitetsoktaven och tankeoktaven, blir det mycket svårt att ignorera detta i emotionens oktav. För de flesta judar är det lätt att känna kärlek gentemot judiska fränder, men mycket svårt att kultivera en känsla av kärlek gentemot palestinier eller andra araber.

Energin går vidare från den emotionella nivån till den fysiska oktaven där den blir till drivkraft för människans handlingar. Med detta till grundval, är det underligt att araber och judar tenderar att begå rädslobaserade handlingar i stället för kärleksbaserade handlingar gentemot varandra?

När energin redan präglats i de tre högre oktaverna, hur kan människors medvetna sinnen betvinga denna influens?

Då och då lyckas världssamfundet tvinga judar och palestinier till förhandlingsbordet (de gör inte detta frivilligt). Den utomstående betraktaren tenderar tycka att det borde vara möjligt för de två parterna att se på situationen objektivt och att förhandla rationellt, men vad vi utomstående inte förstår är att judar och palestinier aldrig kan vara objektiva och rationella vad gäller deras relation. De har under mycket lång tid byggt upp sådana väldiga depåer av rädslobaserad energi mellan varandra att det blockerar all form av objektivitet och rationalitet.

Den djupare verkligheten är att när judar och palestinier sitter vid förhandlingsbordet, är det inte mänskliga varelser som interagerar. Istället råder en interaktion mellan två spiraler, eller malströmmar av energi, i det kollektiva medvetandet. Dessa spiraler är så starka att de överväldigar individen, och det här är orsaken till att fredsförhandlingar än så länge inte har producerat något meningsfullt resultat.

Genom att helt enkelt observera världshändelser, kan vi fastslå att mänskliga varelser har förmågan att förändra vibrationen i energi. Våra sinnen är kapabla att förändra ren, neutral energi till en mycket låg vibration. Det pris vi betalar för den förmågan är det faktum att vad vi gör med energi, kan skapa en nedåtgående spiral som kan överväldiga våra medvetna sinnen. På den fysiska, medvetna nivån har vi blivit marionetter till de energispiraler vi skapat på den emotionella nivån, på den mentala nivån och på nivån av identitet.

Detta är de dåliga nyheterna, så låt oss nu ta en titt på de goda nyheterna.

Vad sinnet skapat, kan det “oskapa”

Innan första världskriget, hade Europas befolkning skapat väldiga energispiraler i identitets- tanke- och emotionsoktaverna. Vetenskapsmän hävdar att när en gång energi har antagit en viss vibration, kommer den att förbli vid den vibrationen på obestämd tid. Energin kan inte förändra sig själv och fortsätter att ackumuleras. När den ackumuleras, skapar den ett slags magnetisk effekt som börjar utöva en påverkan på människors sinnen.

Innan kriget var folk ganska medvetna om farorna med att gå i krig. De var kapabla att rationellt väga fördelarna mot de potentiella konsekvenserna. Under flera år rådde en ”kraftbalans” där det rationella sinnet förmådde stoppa nationer från att reagera mot uppladdningen av rädslobaserade energier. När energier fortsatte ackumuleras, nådde de slutligen en kritisk massa, och nu överväldigades t o m stora nationer av energispiralerna. Spiralerna av rädsla och vrede överväldigade det rationella sinnet och krig utbröt. Samma mekanism förhindrar någon verklig framgång i förhandlingarna mellan judar och palestinier, och mellan många andra mänskliga grupperingar runt världen.

De goda nyheterna är att vad det mänskliga sinnet skapat, kan det också “oskapa” [uncreate, övers.anm]. När vi inser att vi har förmågan att prägla energi med en rädslobaserad vibration och skapa en negativ spiral, inser vi också att vi har möjligheten att upphäva detta genom att använda en kärleksbaserad vibration på energin.

Vi kan nu se tillbaka på vad vetenskapsmän upptäckt ifråga om energivågor. Från en rent mekanisk synvinkel är en energivåg med en högre vibration mera kraftfull än en våg med en lägre vibration. Om du tar en våg med en låg vibration, och sänder en annan våg med en högre vibration mot den, kan du höja vibrationen hos den första vågen. Det handlar om vågmekanik.

Historiskt sett, är det lätt att se att vi människor har genererat enorma mängder rädslobaserad energi. Denna energi börjar forma spiraler i det kollektiva medvetandet som kan överväldiga våra medvetna sinnen och få oss att göra rädslobaserade val, snarare än rationella eller kärleksbaserade val. Denna mekanism (som vi alla borde ha lärt oss i förskolan) kan förklara praktiskt taget alla de konflikter som vidlåder mänskliga varelser, från familjegräl till världsomspännande krig.

Eftersom vi har förmågan att generera rädslobaserad energi, har vi även förmågan att använda kärleksbaserad energi och skapa positiva spiraler. Vi vet att kärleksbaserad energi kan transformera rädslobaserad energi. Vi vet att människor har genererat enorma spiraler av rädslobaserad energi. Eftersom kärleksbaserad energi är mer kraftfull, kan en liten mängd kärleksbaserad energi transformera en stor mängd rädslobaserad energi. Även om ett stort antal människor genererar rädslobaserad energi, kan ett mycket mindre antal människor som genererar kärleksbaserad energi, balansera ackumulationen av rädslobaserad energi.

Detta gör att det är fullkomligt tänkbart att ett litet antal människor, dedikerade att frambringa och frigöra kärleksbaserad energi, kan ha ett avgörande inflytande på världshändelser. Om du kan använda kärleksbaserad energi till att stoppa uppladdningen av rädslobaserade energispiraler, kan du ha ett avgörande inflytande på vad människor gör på den fysiska nivån. Att acceptera detta och agera därefter är inte något önsketänkande. Det handlar om att studera vetenskapliga upptäckter och att accpetera de logiska slutsatserna av dem. 

Vi ser nu att vi mänskliga varelser – i princip – har förmågan att använda kärleksbaserad energi till att transformera rädslobaserad energi. Härnäst behöver vi ta en titt på praktiska sätt att tillämpa det, så att våra ansträngningar får största möjliga effekt.

Innehåll 

Introduktion

1 | Den energetiska orsaken bakom   världshändelser

2 | Hur man transformerar rädslobaserad energi

3 | Ditt livs ändamål

4 | Ett närmare studium av uppstigna mästare

5 | Varför invokation av andlig energi fungerar

6 | Hur man invokerar andlig energi

7 | Att förstå den planetära dynamiken

8 | Effekten av att invokera andlig energi

9 | Varför invokering av andlig energi är så viktigt

10 | Att ta ansvar för planeten

11 | Att övervinna känslan av maktlöshet

12 | Du är medvetande som betraktar sig självt

13 | Relationen mellan människor och planet

14 | Att använda invokationerna

15 | Invokera ljus till den fysiska oktaven

16 | Invokera ljus till den emotionella oktaven

17 | Invokera ljus till den mentala oktaven

18 | Invokera ljus till identitetsoktaven 

Om författaren 

© Kim Michaels

© för översättning Per Johansson

Boken på engelska kan du köpa här

 

Du kan gå direkt till bokens Invokationer
eller till

Bokens övriga innehåll i sammanfattning                               

Om Du tycker att denna text är värt att spridas kan Du dela med dig denna sida på Facebook, på Twitter, på Google+ (se möjligheter till detta i början av denna sida) eller varför inte göra det direkt per e-post till dina vänner.

OBS! Ovanstående text får återges på Internet och i periodiska tidskrifter efter författaren och översättarens medgivande. Kontakt. 

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan