Kim Michaels-sällskapet

 

 

 

 

 

 

För närvarande är Kim Michaels-sällskapet informellt och medarbetare på denna hemsida utgör en initiativtagande grupp till att Sällskapet så småningom blir en formell organisation.

Önskar Du ansluta Dig till denna grupp eller till Sällskapet när det uppstår kontakta oss här.